PFAS-ämnen upptäckta i flera arktiska rovdjur

Norska forskare har funnit PFAS-ämnen och klorerade flamskyddsmedel i prover man tagit från fler arktiska rovdjur.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar