Fler artiklar


"Bioekonomin kräver smartare nyttjande av skogen"

DEBATT. Vi kan inte bedriva en skogspolitik där industrins virkesförsörjning är överordnad övriga samhällsintressen. Att försöka lösa den komplexa frågan om skogens hållbarhet med enkla lösningar kommer bara att leda till ökad polarisering, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

Energieffektivisering riskerar tappa fart

Energieffektivisering riskerar tappa fart

MYNDIGHETSBUDGET. Energimyndigheten har varnat för att arbetet med energieffektivisering går för långsamt, men regeringen gör ändå en rejäl neddragning på anslaget.

– Jag är bekymrad att vi tappar fart i arbetet, säger generaldirektör Robert Andrén. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"