Fler artiklar


Mindre kris än väntat kring förhandlingarnas hårdaste nöt

Mindre kris än väntat kring förhandlingarnas hårdaste nöt

COP25. Förhandlingarna har krisat mindre än väntat, men utmaningen med att hitta en finansiell lösning för att hantera skador och förluster till följd av klimatförändringarna framöver kvarstår. Nu tar ministrarna vid.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Ett nedsvärtat klimatrykte tar tid att bli av med"

OPINION. Framgångsrika klimatförhandlingar kräver tillit och förtroende, men de rika länderna har ett nedsvärtat rykte. Det enda sättet att bli av med det är att presentera konkreta resultat som pekar i rätt riktning, skriver Mattias Söderberg, ordförande för klimatarbetet i globala Act Alliance