Fler artiklar


EU:s gemensamma bistånd minskar

TRENDBROTT. EU:s samlade offentliga bistånd backade förra året för första gången sedan år 2012, enligt en granskning från biståndsorganisationer. "Om man tycker att utvecklingsländerna tjatar och tjatar om finansiering i till exempel klimatförhandlingarna, så bör man tänka igen." säger Göran Eklöf, Världsnaturfonden WWF.

Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut

Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut

KORTNYTT. Såväl fiskare som miljöorganisationer är bekymrade över fiskeministrarnas beslut om torskfisket i Östersjön.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi