Fler artiklar

"Skogsprogrammet – bakläxa för regeringen"

DEBATT. Det nationella skogsprogram andas stor optimism, men regeringen har vare sig gjort en ekonomisk analys eller en riskanalys. Strategidokumentet invaggar oss i tron på en säker framtid med en skogsnäring som växer till himmelen, skriver professor Sten B Nilsson.

"Vattenbrist eller intressebrist?"

DEBATT. Handen på hjärtat, du politiker som läser detta, hur har du brytt dig om dricksvattenfrågan under mandatperioden? Den tiden är förbi när vi kunde ta vatten för givet, skriver fem företrädare för Svenskt Vatten.

"Inför en korrekt värdering av koldioxidavtrycket"

DEBATT. Utan en uppjustering av värderingen av koldioxidutsläpp kommer en viktig del av vägtrafikens externa kostnader inte ingå i jämförande kalkyler under lång tid framöver. Därmed riskerar åtgärder som krävs för att vi ska nå klimatmålen utebli, såsom utveckling av mer energieffektiva transportkedjor och överflyttning till järnväg av tunga transporter, skriver Gustaf Engstrand, branschföreningen Tågoperatörerna.