Februari 2021

Söndag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om temporära beredskapsflygplatser

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Utredning: Skadereglering vid en radiologisk olycka, Dir. 2020:12

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Emergy Scandinavia 2021 – Environmental Support

  WEBB. Mittuniversitetet arrangerar en konferens med fokus på hur begreppet emergi kan användas inom miljö- och klimatanalys. 

KL. 23:55
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 2 mars

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 11:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 11:00
 • Trafikutskottet sammanträder

  Trafikutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00
KL. 13:00

Torsdag 4 mars

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 10:00
 • Trafikutskottet sammanträder

  Trafikutskottet sammanträder i riksdagen. 

Fredag 5 mars

KL. 9:00
 • EU-nämnden sammanträder

  EU-nämnden sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00
 • Särskild debatt i riksdagen om Sveriges elförsörjning

  Riksdagen en särskild debatt om Sveriges elförsörjning.

Tisdag 9 mars

KL. 8:15
 • Konferens: Miljöstrategidagarna 2020

  WEBB. Miljö & Utveckling bjuder in till en konferens om hållbarhet i praktiken.

KL. 9:00
 • Webbinarium: Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät

  WEBB. Energimarknadsinspektionen arrangerar ett seminarium om sitt uppdrag att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät. 

Onsdag 10 mars

KL. 14:00
 • Webbinarium: Klimatkeynesianism efter pandemin

  WEBB. ABF Stockholm arrangerar ett seminarium om möjligheten att bedriva in investeringspolitik för att skapa sysselsättning och ett fossilfritt Sverige. 

KL. 18:00
 • Webbinarium: Det stora hotet mot biologisk mångfald

  WEBB. Naturskyddsföreningen bjuder in till ett seminarium om invasiva växter som ett hot mot den biologiska mångfalden.