Juli 2020

Måndag 20 juli

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

   

Augusti 2020

Torsdag 6 augusti

 • Utredning: Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar, Dir. 2019:55

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 8 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda vissa säkerhetshöjande åtgärder

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 18 augusti

KL. 10:00
 • Webbinarium: Varför finns oftast inte några människor synliga när livsmedelssystemens klimatpåverkan analyseras?

  WEBB. Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till ett webbsänt seminarium om perspektiv på livsmedelssystemets klimatpåverkan. 

Fredag 21 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av vägar

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 24 augusti

KL. 10:30
 • INSTÄLLT. Konferens: DevRes 2020 - Advancing Sustainable Transformation

  UMEÅ. Umeå Universitet, med flera, arrangerar årets upplaga av konferensen DevRes 2020. Årets tema är avancering av hållbar omställning. 

Tisdag 25 augusti

KL. 8:30
 • Webbinarium: Klimat, säkerhet och geopolitik - Hur navigerar vi i coronatider?

  WEBB. Hagainitiativet, Mistra Geopolitics och Stockholm Environment Institute (SEI) bjuder in till ett webbsänt seminarium om klimatomställningen, matförsörjning och säkerhetsfrågor under coronapandemin. 

Onsdag 26 augusti

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: SNS Tylösand Summit 2020: Climate Change

  Seminarium för ledare där det kommer diskuteras om hur klimatförändringarna ska hanteras. 

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Transporteffektivitetsdagen TREFF2020

  WEBB. Plattformen CLOSER anordnar en webbsänd konferens där fokus ligger på hur man ska möjliggöra transporteffektivitet.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Hur kan utsläppen från transportsektorn minskas?

  WEBB. SNS bjuder in till ett webbsänt seminarium om transportsektorn och den svenska klimatpolitiken. 

Måndag 31 augusti

 • Regeringsuppdrag: Verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

  Sista datum för Boverket att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: FN:s klimatpanel (IPCC), klimatförhandlingar och nya forskningsrön

  MILJÖ & KLIMAT - Medverkar gör Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, klimatrådgivare vid SMHI och Sveriges representant i IPCC.

September 2020

Tisdag 1 september

KL. 9:00
 • Kurs: Dialog för naturvård

  STOCKHOLM. Naturvårdsverket bjuder in till en kurs om naturvård för anställda på Naturvårdsverket eller vid en länsstyrelse. 

Onsdag 2 september

 • Konferens: Omstart Sverige

  STOCKHOLM. En mötesplats för att diskutera coronapandemins effekt på näringslivet i relation till digitalisering, export, finansiering och investering, samt energi och mobilitet.

Fredag 4 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Den svenska elbristen – nuläge och framtid

  ENERGI - Medverkar gör Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen

Måndag 7 september

KL. 8:30
 • Webbinarium: Människan och Havet - Havets framtid i ett förändrat klimat

  WEBB. Havsmiljöinstitutet bjuder in till en webbinarievecka om havets ekonomi och miljö. Måndagens seminarium handlar om havets roll i att motverka klimatförändringar. 

Tisdag 8 september

 • Webbkonferens: EUROPARC 2020

  WEBB. EUROPARC är ett årligt evenemang som fokuserar på europas skyddade naturområden. Fokuset under årets konferens är framtiden för miljön och biologiskt mångfald.  

KL. 8:30
 • Webbinarium: Människan och Havet - Vad kostar havet?

  WEBB. Havsmiljöinstitutet bjuder in till en webbinarievecka om havets ekonomi och miljö. Tisdagens seminarium handlar om havets betydelse för ekonomin.