Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Grönt sparande, Dir. 2018:75

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 0:05
 • Övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat övervakningsprogram för havsmiljödirektivet och tagit fram 14 övervakningsstrategier och 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Plast i vården

  WEBB. Naturvårdsverket anordnar ett seminarium för att presentera och diskutera projekt som på olika sätt jobbar för en hållbar plastanvändning i vården. 

KL. 11:00
 • Näringsutskottet sammanträder

April 2020

Onsdag 1 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor, Dir. 2019:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • INSTÄLLT. Seminarium: Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

  UPPSALA. En av det nationella skogsprogrammets kunskapsseminarier, med fokus på skogsbiomassans roll i en allt större bioekonomi.

Torsdag 2 april

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Fredag 3 april

KL. 10:00
 • Webbinarium: The geopolitics of COVID-19 and climate change

  ONLINE. SEI bjuder in till webbinarium om coronavirusets effekt på klimatet. 

Onsdag 15 april

 • Regeringsuppdrag: Framställning om förlängd tid för uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet i Norra Sverige

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Kan konsumtionen bli klimatneutral genom kompensation?

  ONLINE. KTH bjuder in till ett öppet webbinarium om klimatkompensationens roll i konsumtion.

   

Måndag 20 april

KL. 18:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Kan gruvnäringen bidra till hållbar utveckling?

  STOCKHOLM. Stockholms Universitetets statsvetenskapliga institution bjuder in till samtal om den gröna omställningen och gruvnäringen.

Tisdag 21 april

KL. 8:30
 • Live-sänd konferens: Forum för Bioekonomi

  ONLINE. Deltagarna bjuds in att live-sända paneldiskussionen om olika aspekter av skogsnäringen. 

Torsdag 23 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra förbättrad trafikinformation i järnvägstrafiken

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Webbinarium: Varmare klimat – iskall nyhet?

  ONLINE. Vi Skogen i samarbete med Fores håller rapportlansering av "Varmare klimat – iskall nyhet?".

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Framtidens fordon

  STOCKHOLM. BIL Sverige arrangerar en konferens med fokus på framtiden för fordon. 

Fredag 24 april

KL. 0:05
 • Revision av del av Programområde Luft inom nationella miljöövervakningen

  Naturvårdsverket har tagit fram förslag på utveckling av delprogram för försurande och övergödande ämnen inom Programområde Luft.