December 2019

Onsdag 11 december

KL. 9:15
 • Konjunkturinstitutet: Miljöekonomisk rapport

  Konjunkturinstitutet presenterar sin årliga miljöekonomiska granskningsrapport.

Torsdag 12 december

KL. 7:30
 • Seminarium: En europeisk Green Deal och EU:s gröna investeringar i Sverige

  Under seminariet diskuteras EU:s miljö- och klimatarbete.

KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett historiskt perspektiv på den svenska skogsmodellen

  Medverkar gör Örjan Kardell, forskare agrarhistoria vid Uppsala universitet.

KL. 10:00
KL. 16:00
KL. 16:00

Fredag 13 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering för miljön

  Medverkar gör Mattias Höjer, professor miljö- och framtidsstudier, KTH.

Måndag 16 december

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 18 december

 • Utredning: Översyn av vattenförvaltningens organisation, Dir. 2017:96

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Söndag 22 december

 • Remiss: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Tisdag 14 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk:Miljö och klimat - Hållbara strategier på EU-nivå

  Medverkar gör Mikael Karlsson, senior partner på konsultbolaget 2050 och tidigare ordförande för European Environmental Bureau.

Fredag 17 januari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 20 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur ska energisystemet kunna ställas om för att möta målet om netto-nollutsläpp år 2045?

  Medverkar gör Filip Johnsson, Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers och Åsa Löfgren, universitetslektor, institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. 

Onsdag 22 januari

KL. 9:00
 • Seminarium: Hur arbetar vi när staden växer och kommer närmare reningsverket?

  Seminarium om luktstörningar nära bostadsområden. 

Fredag 24 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Kan bankerna rädda klimatet?

  Medverkar gör Christopher Flensborg, chef Klimat och Hållbara finanser, SEB.

Fredag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, Dir. 2018:70

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.