November 2020

Måndag 30 november

 • Utredning: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, Dir. 2019:46

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Nedskräpningsveckan 2020

  WEBB. Håll Sverige rent arrangerar en konferens med fokus på nedskräpning och utmaningarna det för med sig.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Plastic recyclability and circular economy

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien med flera arrangerar ett seminarium om plastens roll i den cirkulära ekonomin.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Växtbaserat – nu och i framtiden

  WEBB. Ekomatcentrum arrangerar ett seminarium om svenska, vegetariska, ekologiska produkter på marknaden. Vad är tillverkarnas syn på ekologiskt, ursprung och tillverkningsprocess? 

December 2020

Tisdag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer får ske

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottets sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 2 december

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Hälsorelaterad miljöövervakning

  LUND. Naturvårdsverket bjuder in till konferens om frågor kring arbete med hälsorelaterad miljöövervakning. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Pris på koldioxid – hur påverkas företagens utsläpp?

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium för att presentera sin nya rapport om hur företagens utsläppsnivåer påverkas av att det uppstår kostnader för utsläppen.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

  WEBB. Sieps och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett seminarium om Europeiska kommissionens nya kemikaliestrategi.

Torsdag 3 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa utbyggnadstakten av förnybar el

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 7:30
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Hur nyttja skogen?

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium där särskilda utredaren Agneta Ögren presenterar utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00
 • Webbinarium: Kinas klimatlöften

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien arrangerar ett seminarium om hur vi kan förhålla oss till utfästelser från ett av världens mest auktoritära och totalitära politiska system – det land som utgör den största enskilda finansiären av ny fossilbaserad infrastruktur.

Fredag 4 december

KL. 9:00
KL. 9:00
 • Seminarium: Aktuella djurförsöksfrågor

  WEBB. Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium om att forska med försöksdjur. 

KL. 9:00
 • EU-nämnden sammanträder

  EU-nämnden sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett balanserat och hållbart skogsbruk

  STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.