Januari 2020

Söndag 26 januari

KL. 9:30
 • Konferens: Skogens mångbruk

  Seminarium om hållbart skogsbruk.

Måndag 27 januari

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 28 januari

KL. 10:30
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 29 januari

KL. 8:00
 • Konferens: Science Week 2020

   Under 4 dagar arrangeras seminarier och workshops på teman som digitalisering, hållbarhet, entreprenörskap och forskning.

KL. 8:00
 • Seminarium: Lansering av gasbranschens färdplan

  En färdplan för att nå målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. 

KL. 8:00
 • Seminarium: Så bygger vi klimatneutralt med NollCO2

  Om utvecklingen av NollCO2, ett miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader

Torsdag 30 januari

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Fredag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, Dir. 2018:70

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Skogen – ett globalt perspektiv

  Medverkar gör Maria Schultz, talesperson för Vi-Skogen och internationell chef, We Effect.

Februari 2020

Tisdag 4 februari

KL. 9:00
 • Kommundag om främmande invasiva arter

  Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten bjuder in alla kommuner i de två länen till ett heldagsmöte för information och diskussion kring kommande arbete med invasiva främmande arter.

Onsdag 5 februari

 • Konferens: Industryforum Energy

  Om hur teknikutvecklingen kan påverka energisektorn.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.

Torsdag 6 februari

KL. 13:00
 • Seminarium: Fossilfritt resande på landsbygden - vilka är lösningarna?

  Om lösningarna för landsbygdens utmaningar kring omställning från fossila bränslen.

Tisdag 11 februari

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens Fjärrvärme

  Konferens som ger dig inblick i de senaste projekten och forskningen på marknaden för energi och fjärrvärme.

Onsdag 12 februari

KL. 11:30
 • Seminarium: Övergödning och kretslopp

  Under seminariet sammanfattas möjligheterna till en ny inriktning för åtgärd av övergödning – vattenförekomsters ekologiska status.

KL. 18:00
 • Seminarium: Europas jordbruk i framtiden

  Hur ser det europeiska jordbrukets framtidsutsikter ut?

Torsdag 13 februari

KL. 10:30
 • Seminarium: Bränsleanalyser, askor, PFAS och kemiska analyser inom skogsindustrin (Karlstad)

  Laboratorieföretaget Eurofins håller ett seminarium om skogsindustrins behov av kemiska analyser.