Januari 2018

Tisdag 23. januari

 • SSM sätter ner foten om slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna sitt slutliga yttrande till regeringen om SKB:s slutförvarsansökan den 23 januari.

KL. 8:30
 • Seminarium: Energieffektiv renovering

  En dag där olika talare håller föredrag om energieffektiv renovering och behovet av ett forskningscentrum för detta.

KL. 11:00
 • Civilutskottets sammanträde

  Beredning av bland annat betänkandet Hushållning med mark- och vattenområden.

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 24. januari

KL. 9:00
 • Debatt och beslut om bland annat cykelfrågor

  Riksdagen debatterar om bland annat cykelfrågor och utökat ansvar på djurområdet för länsstyrelserna. Beslut klockan 16.

Torsdag 25. januari

KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 10:00
KL. 12:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

KL. 14:00
 • Damberg och Strandhäll med vid frågestund i riksdagen

  Frågestund i riksdagen. Ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna. 

Måndag 29. januari

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 30. januari

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

  Sista datum för SMHI att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

  Sista datum för Naturvårdsverket att slutredovisa uppdraget till miljö- och energidepartementet.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag åt Naturvårdsverket att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

  Sista datum för SMHI att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag åt SMHI att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

  Sista datum för SMHI att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering

  Sista datum för Energimyndigheten att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Avlopp och Miljö 2018

  Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Februari 2018

Måndag 19. februari

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 22. februari

 • Regeringsuppdrag: Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

  Sista datum för Energimyndigheten att redovisa uppdraget.