Oktober 2018

Tisdag 16. oktober

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 17. oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Vattenkraftdagen

  Konferens gällande vattenkraft. 

KL. 9:00
 • Konferens: Mångfaldskonferensen 2018 Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt

  Konferens om vad den nya internationella IPBES-rapporterna innebär för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige.

KL. 9:00
 • Konferens: Utvecklingsforum 2018

  Konferens om de globala utvecklingsmålen och hur de ska nås. 

KL. 9:00
 • Konferens: Biologisk mångfald och samhällsutvecklingen – Nya vägar framåt

  Om IPBES-rapporten för Europa, dess betydelse och fortsatta arbete med biologisk mångfald i Sverige. 

KL. 9:00
 • Konferens: Utvecklingsforum 2018

  Konferens om de globala utvecklingsmålen och hur de ska nås. 

Torsdag 18. oktober

KL. 0:05
 • Publicering av granskningsrapporten om Landsbygdsprogrammet

  Torsdag 18 oktober publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

KL. 9:30
 • Konferens: Plusenergiforum

  Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län.

KL. 10:00
 • Utbildning: Inrätta ett kommunalt naturreservat

  Naturvårdsverket genomför en LONA-utbildningsdag om bildande av naturreservat.

KL. 10:00
KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 12:00
 • Seminarium: Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

  Seminarium om hur varje nordisk land skyddar äganderätten i grundlagen. 

KL. 15:00
 • Seminarium: Klimatrelaterat bistånd under lupp

  På uppdrag av Sida har Fores har tagit fram en rapport om klassificering av klimatrelaterad bistånd och hur det fungerar i teori och praktik. Diskussioner kring rapporten kommer hållas. Utöver detta kommer Sveriges roll i klimatbiståndslandskapet diskuteras och hur fördelningen mellan svenskt anpassningsbistånd och utsläppsreducerande bistånd ser ut. 


   

Fredag 19. oktober

KL. 13:00
 • Konferens: Women with Impact

  Syftet med konferensen är att uppmärksamma och understryka vikten av jämställdhet och för att nå hållbar utveckling.

Lördag 20. oktober

KL. 14:30
 • Ilmastomarssi – Klimatdemonstration Helsingfors

  Klimatmarsch i Helsingfors.

Måndag 22. oktober

KL. 7:30
 • Presentation: Kampen mot antibiotikaresistens – Fokus på miljö och läkemedelstillverkning

  Presentation som handlar om hur man kan förebygga antibiotikaresistens med fokus på miljö och läkemedelstillverkning. 

Tisdag 23. oktober

KL. 8:00
 • Seminarium: Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

  Grundutbildning om kemikalietillsyn. Om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

KL. 9:00
 • Konferens: Nordic solutions for robust societies

  NoCCA arrangeras vartannat år. Den här gången hålls konferensen i Norrköping. 

KL. 12:00
 • Workshop: Clean Nordic Oceans workshop

  Clean Nordic Ocean håller i workshops i Norge. CNO är är ett nordiskt nätverk som syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter om metoder och åtgärder för att minska effekterna av spökfiske och havsskräp.

Onsdag 24. oktober

KL. 8:00
 • Konferens: Vind 2018

  VIND 2018 är Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen. Konferensen anordnas av Svensk Vindenergi.