Februari 2019

Måndag 18 februari

KL. 13:00
 • Seminarium: Protektionism på frammarsch? Effekter för de gröna näringarna

  Seminarium om hur ökad protektionism har för effekt på de gröna näringarna i Sverige. 

Tisdag 19 februari

KL. 18:00
 • Seminarium: 1,5-gradersmålet – går det att nå?

  Kan vi hålla oss under 1,5 grader högre global medeltemperatur? Är det möjligt? Naturskyddsföreningen tittar närmare på IPCC:s nya specialrapport.

Torsdag 21 februari

KL. 12:00
 • Seminarium: Stockholm hotas av elbrist

  Ett seminarium om vad staten, näringslivet och andra aktörer måste göra för att undvika elbrist i Stockholm som riskera hämma Stockholms tillväxt. 

KL. 13:00
 • Seminarium: Nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel

  Ett seminarium om de nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel 

Måndag 25 februari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Energi 2018/2019

  Under dagens nätverksträff medverkar John Hassler, ekonomiprofessor, Stockholms universitet.

KL. 10:00
 • Seminarium: Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

  Seminarium om ansvaret skogsnäringen har i klimatarbetet. Arrangerad av papperföretaget SCA. 

Tisdag 26 februari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Skog 2018/2019

  Under dagens nätverksträff medverkar Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. 

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 27 februari

 • Konferens: European Pellet Conference

  En konferens om pellets och bioenergi gästad av experter från hela världen. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 28 februari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Mars 2019

Fredag 1 mars

 • Utredning: Styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Utredning: Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, Dir. 2018:10

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 4 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  I dagens nätverksträff emdverkar Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna. 

Onsdag 6 mars

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 7 mars

KL. 8:30
 • Seminarium: Vad händer med HVO?

  Ett seminarium som handlar om situationen för biodrivmedlet HVO i Sverige. Representanter från Neste, världens största tillverkare av HVO medverkar. 

KL. 10:30
 • Seminarium: Hur ska delade fordon attrahera privatbilisten?

  En diskussion om vad som krävs för att fler ska ställa sin privata bil och istället resa i delade fordon. 

Måndag 11 mars

 • Utredning: Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, Dir. 2016:18

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 13 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Transport

  Under dagens nätverksträff medverkar Bjørn Tore Orvik, finans- och logistikchef på Yaras fabrik på Herøya.