Oktober 2019

Torsdag 17 oktober

 • Utredning: Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen, Dir. 2019:64

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

KL. 8:30
 • Seminarium: Nationella läkemedelslistan

  Frukostseminarium om den Nationella läkemedelslistan, hur den fungerar och det pågående arbetet med den. 

KL. 8:30
 • Seminarium: Hur skapar vi ett bra samtal kring vindkraft?

  För att nå riksdagens mål om 100 procent förnybar el 2040 krävs ökad vindkraftsproduktion. Samtidigt ställs frågan om vindkraftens utbyggnad många gånger mot djurliv, kulturvärden och livsmiljö, i en debatt som väcker starka känslor. Så hur hanterar vi diskussionen kring vindkraft?

KL. 9:00
 • Konferens: Vattenkraftdagen

  En tvärprofessionell mötesplats för alla som arbetar med vattenkraft. 

KL. 9:00
 • Konferens: Biodiversitet i världen - kunskap för handling

  Konferens om biologisk mångfald och de globala utmaningarna. Mer information tillkommer. 

Tisdag 22 oktober

KL. 8:00
 • Livsmedelsforum 2019

  Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring.

KL. 9:00
 • Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

  Två dagar lång grundutbildning om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Onsdag 23 oktober

 • Grundvattendagarna 2019

  På Grundvattendagarna presenteras och diskuteras det senaste inom grundvatten. Det finns möjligheter att uppdatera sig med forskningsresultat, juridik, miljömålsarbetet, miljöövervakning och vattenförvaltning samt utbildning, tips och idéer för sitt eget arbete.

KL. 8:00
 • Konferens: Vind

  Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Bland annat medverkar energiminister Anders Ygeman (S)

KL. 9:00
 • Bioekonomiriksdagen 2019

  En konferens om hur om hur klimatomställningen kan drivas på och hur Sverige kan öka sin gröna innovationsförmåga.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framtidens fossilfria flyg?

  Medverkar gör Maria Fiskerud, projektledare för Fossilfritt Flyg 2045, RISE och expertrådgivare Biojetutredningen.

Torsdag 24 oktober

KL. 8:30
 • Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

  Mer information tillkommer. 

Tisdag 29 oktober

KL. 9:00
 • Hållbarhetsforum 2019

  Konferens med fokus på demokrati, populism och hållbar utveckling. Gästas av Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Onsdag 30 oktober

KL. 12:30
 • Seminarium: Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

  Med utgångspunkten i boken Slaget om framtiden diskuteras miljöforskningens avgörande roll för att lösa klimatkrisen.

Torsdag 31 oktober

 • Utredning: Översyn av vattenförvaltningens organisation, Dir. 2017:96

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Måndag 4 november

 • Konferens: Building a sustainable European biofuel industry

  Konferens om förnybara drivmedel. 

Onsdag 6 november

KL. 8:00
 • Konferens: Miljöstrategidagarna

  Konferens om hållbarhet som erbjuder en blandning av praktiska erfarenheter och strategiskt överblick över hållbarhetsområdet.

Fredag 8 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Om vattenförsörjning och klimatanpassning

  Medverkar gör Lena Söderberg, generaldirektör, Statens geologiska undersökningar.

KL. 13:00