Juni 2019

Onsdag 26 juni

KL. 8:00
 • Seminarium: Höghastighetståg – spåret mot framtidens infrastruktur?

  Ett seminarium om höghastighetståg. Under seminariet diskuteras förutsättningarna för höghastighetsbanan tillsammans med en expertpanel. 

Fredag 28 juni

KL. 10:00
 • Konferens: Skogen som intäktskälla - nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket

  Seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat,
  jämställdhet i skogsbruket med mera. 

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Juli 2019

Måndag 1 juli

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda konsekvenser av krav på lösgående djur

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli

KL. 15:30

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Augusti 2019

Fredag 23 augusti

 • Reklamskyltar och andra skyltar i landskapet

  Sista datum att svara på remissen. 

Onsdag 28 augusti

 • Konferens: Vattnet, samhället och framtidens klimat

  Om det framtida klimatets utmaningar

Fredag 30 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå åtgärder för förbättrad inrapportering av djursjukdata

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget. 

Lördag 31 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

  Sista datum för Statens energimyndighet att delredovisa uppdraget.

September 2019

Torsdag 5 september

KL. 9:30
 • Konferens: Plast och samhälle 2019

  Konferens för nyheter, debatt, verktyg och strategier inom hållbar platsutveckling. 

Måndag 9 september

KL. 9:00
 • Konferens: Annual Science Conference 2019 - ICES

  Konferens där de senaste inom marinforskning diskuteras. Gästas av forskare, politiker och representanter från civilsamhället.