December 2018

Onsdag 12 december

 • Riksdagen debatterar budgeten

  Riksdagen kommer debattera och besluta om ramarna i statens budget för 2019 och hur mycket vart och ett av de 27 utgiftsområdena maximalt får kosta.

KL. 17:00

Torsdag 13 december

KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 10:00

Fredag 14 december

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan för Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

  Samråd hösten 2018 alternativ sträckning nordvästra Bornholm.

 • Regeringsuppdrag: Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafiken

  Sista datum för att delredovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Miljöekonomiskt seminarium

  Miljöekonomiskt seminarium i samband med att Konjunkturinstitutet presenterar sin årliga miljöekonomiska rapport.

KL. 13:00

Lördag 15 december

KL. 10:00

Söndag 16 december

KL. 12:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Måndag 17 december

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Tisdag 18 december

 • Debatt: Utgiftsområden 20, 24, 21, 17

KL. 11:00
KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 20 december

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 10:00

Måndag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja utvecklingen av samhällsekonomiska metoder för att beakta transportsystemets påverkan på yt- och grundvattnets funktion

  Sista datum för Trafikverket att redovisa uppdraget.

Januari 2019

Onsdag 9 januari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Transport

  Under dagens nätverksträff medverkar Tove Winiger, näringspolitiskt ansvarig, Sveriges åkeriföretag. 

KL. 10:00
 • Forskningsagendans dag

  Årets fokus är utveckling av befintliga processer och produkter, där industrin ger sin syn. Vidare diskuteras andra frågor som stärker konkurrenskraft så som kompetensförsörjning och forskningsfinansiering.