Augusti 2018

Tisdag 21. augusti

KL. 13:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Torsdag 23. augusti

KL. 9:30
 • Webbinarium: Invasiva främmande arter

  Med anledning av kommande svensk förordning om invasiva främmande arter så anordnar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett webbinarium för länsstyrelserna. 

Fredag 24. augusti

KL. 10:30
 • Branschträff med anledning av rådande torka och foderbrist

  Genomgång av situationen i Dalarnas län efter sommarens torka. 

Söndag 26. augusti

KL. 8:00
 • Konferens: Världsvattenveckan

  Beslutsfattare och experter från hela världen samlas för att diskutera aktuella frågor kring vattenhantering.

KL. 8:00
 • Konferens: Parlamentarisk Östersjökonferens (BSPC)

  Parlamentarisk Östersjökonferens i Mariehamn. En delegation från Sveriges riksdag kommer att delta. 

Måndag 27. augusti

KL. 9:30
 • Konferens: Tillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

  Nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. 

Fredag 31. augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

  Sista datum för Statens energimyndighet att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

  Sista datum för Trafikverket att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

  Sista datum för Länsstyrelsen i Stockholms län att redovisa uppdraget.

September 2018

Tisdag 4. september

KL. 9:00
 • Webbinarium: Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

  Om nagoyaprotokollet och de författningar som EU har antagit för att genomföra detta protokoll. 

Torsdag 6. september

KL. 8:00
 • Konferens: Klimatanpassning Sverige

  Vilka är effekterna av ett förändrat klimat och vilka strategier bevhövs för klimatanpassade samhällsfunktioner?

   

KL. 9:30
 • Konferens: Tillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

  Nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. 

Lördag 8. september

KL. 14:00
 • People's Climate March 2018

  People's climate march under dagen den 8 september. I Stockholm arrangeras klimatmarsch under dagen med avgång i rålambshovsparken. 

Söndag 9. september

 • Valdag

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Måndag 10. september

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 12. september

KL. 11:30
 • Konferens: Kustmöte 2018, Staden vid havet

  Föredrag och diskussioner om utmaningar längs kusten till följd av höjd havsnivå, stormar och erosion. 

Söndag 16. september

KL. 8:00
 • Konferens: Arktiska parlamentarikerkonferensen

  Arktisk parlamentarikerkonferens, CPAR, i Enare i Finland. En delegation från Sveriges riksdag kommer att delta. 

Tisdag 18. september

KL. 9:30
 • Seminarium: Datakraven i ansökan om godkännande för biocidprodukter

  Om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter. 

Tisdag 25. september

KL. 8:00
 • VA-Mässan

  Mötesplats inom VA-sektorn. Seminarier berör frågor om avlopp, dagvatten och dricksvatten. 

KL. 10:00
 • Kurs: Om skogsbete – Uppland

  Om skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.