April 2018

Lördag 21. april

 • Konferens: World fish migration day

  Havs- och vattenmyndigheten uppmärksammar vikten av öppna vandringsvägar för fiskar som rör sig över långa sträckor. 

Måndag 23. april

KL. 9:00
 • Hållbarhetsveckan 2018

  Temavecka kring hur man ska nå de globala miljömålen. 

KL. 13:00
 • Konferens: Storslagna fjäll

  Slutkonferensen för forskningssatsningen "Storslagna fjäll", som fokuserar på konflikter, möjligheter och trender inom fjällen.

Tisdag 24. april

 • Konferens: Om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar

  Havs- och vattenmyndigheten håller konferens tillsammans med länsstyrelserna. Om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar. 

KL. 10:00
 • Seminarium: Fosforförluster från Åkermark

  Jordbruksverket och LRF har genom projektet Greppa Näringen satsat extra på fosforrådgivning. Seminariet diskuterar vad som har hänt och vilka åtgärder som kan tas vidare. 

Onsdag 25. april

 • Seminarium: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

  Färdplaner som initierats av Fossilfritt Sverige och utarbetats av branschorganisationerna överlämnas till regeringen.

KL. 9:00
 • Konferens: Flora- och Faunavård

  Årets konferens fokuserar på ett rikare odlingslandskap. Om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. 

Torsdag 26. april

KL. 9:00
 • Konferens: Recyclingdagen 2018

  En dag kring hantering av plast.

KL. 9:30
 • Informationsträff: Miljö och Klimat

  Om årets utlysning inom LIFE, EU:s renodlade miljöfond.

Måndag 30. april

 • Regeringsuppdrag: Utforma ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för Sverige i enlighet med Parisavtalet

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Maj 2018

Onsdag 2. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Fredag 4. maj

 • Klimatriksdagen

  Klimatriksdag i Stockholm den 4-6 maj 2018.

Onsdag 9. maj

KL. 8:00
 • Seminarium: Har svensk industri konkurrenskraftig elkostnad?

  Om Sveriges konkurrenskraft.

Måndag 14. maj

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 15. maj

KL. 12:00
 • Seminarium: Vårmöte Svensk vindenergi

  Vårmöte med Svensk vindenergi. Seminarium på temat Repowering – så uppgraderar vi den förnybara elproduktionen.

Onsdag 16. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Havs- och vattenforum 2018

  Om Östersjöområdet, åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Torsdag 17. maj

KL. 16:00
 • Konferens: Landsbygdsriksdagen 2018

  Om landsbygdsutveckling, lokal utveckling och hur vi skapar ett land i balans.

Tisdag 22. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Byggforum 2018

  Fokus på att uppnå en cirkulär byggprocess. Miljö och hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen diskuteras.

Torsdag 24. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Miljökonferens 2018

  Konferensen handlar om tillståndet i miljön och omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Fredag 25. maj

KL. 10:00
 • Seminarium: Energimyndighetens Marknadsseminarium 2018

  Svensk-norskt elcertifikatsseminarium för att öka transparensen och sprida kunskap.