Augusti 2019

Söndag 25 augusti

KL. 9:00
 • Världsvattenveckan, World Water Week 2019

  Beslutsfattare och experter från hela världen samlas för att diskutera aktuella frågor kring vattenhantering.

Måndag 26 augusti

KL. 14:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen.

Tisdag 27 augusti

KL. 12:00
 • Seminarium: Klimatsmart arbete och lägre kostnader

  Seminarium med energiexperten Anders Nylander om hur små och medelstora företag kan jobba mer klimateffektivt och minska sina energikostnader. 

KL. 16:00
 • Seminarium: Teknik som frälsning eller förbannelse

  Ett samtal om den höga tron på att teknik ska lösa klimatproblemen, kommer den hålla eller kommer tekniken stå i vägen?

Onsdag 28 augusti

 • Konferens: Vattnet, samhället och framtidens klimat

  Om det framtida klimatets utmaningar

KL. 12:00
 • Hydropower Europe: Nordisk workshop

  EU-projektet HYDROPOWER EUROPE arrangerar den nordiska regionala workshopen.

Torsdag 29 augusti

KL. 9:00
 • Klimatklivskonferens

  Klimatklivskonferens för handläggare på Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra myndigheter.

KL. 12:00
 • Anders Ygeman (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S) svarar på följande interpellation:

   

Fredag 30 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå åtgärder för förbättrad inrapportering av djursjukdata

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget. 

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringens skogspolitik de kommande åren

  Medverkar gör Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Lördag 31 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

  Sista datum för Statens energimyndighet att delredovisa uppdraget.

September 2019

Söndag 1 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget.

Torsdag 5 september

KL. 9:30
 • Konferens: Plast och samhälle 2019

  Konferens för nyheter, debatt, verktyg och strategier inom hållbar platsutveckling. 

KL. 10:00
 • Öppet hus: Polarforskningssekretariatets nya lokaler

  Öppet hus i myndigheten Polarforskningssekretariatets nya lokaler vid Luleå tekniska universitet.

Fredag 6 september

KL. 8:00
 • Aktion: Folk mot fossilgas

  Folk mot fossilgas är en massaktion av civil olydnad som kommer att ske någonstans i Göteborg.

Måndag 9 september

KL. 9:00
 • Konferens: Annual Science Conference 2019 - ICES

  Konferens där de senaste inom marinforskning diskuteras. Gästas av forskare, politiker och representanter från civilsamhället. 

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Så blir Energimyndigheten motorn i omställningen

  Medverkar gör Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten. 

Tisdag 10 september

KL. 9:00
 • Seminarium om EU:s miljöavtryck

  Seminarium om miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF). Om resultat och erfarenheter från pilottester samt en diskussion om vad detta betyder för svenska aktörer.

Onsdag 11 september

KL. 8:30
 • Elmarknadsdagarna

  Konferens för dig som arbetar strategiskt inom elhandel, elförsäljning, elproduktion eller kraftsystem.

Torsdag 12 september

KL. 8:00
 • Konferens: Klimateffekter

  Bland annat kommer dricksvatten, klimatdriven migration, folkhälsa och riskanalys diskuteras.