April 2019

Tisdag 23 april

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 12:15
 • Seminarium: Statligt stöd till lokala klimatinvesteringar – vad blir klimatnyttan?

  Revisionsdirektör Cecilia Kellberg presenterar huvuddragen från Riksrevisionens granskning av Klimatklivet. Björn Carlén, Konjunkturinstitutet, kommenterar rapporten och ger rekommendationer till hur utformningen av Klimatklivet kan förbättras.

Onsdag 24 april

KL. 8:00
 • Konferens: Hållbar kommun 2019

  En konferens om hur Sveriges kommuner ska kunna nå målen inom Parisavtalet och Agenda 2030. 

KL. 9:00
 • Seminarium: Som katten runt den heta gröten – kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen?

  Bland annat kommer mikromobilitet, miljömål, delningsekonomin och parkering diskuteras. 

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Transport

  Under dagens nätverksträff medverkar Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket. 

KL. 13:00
 • Seminarium: Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

  Seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

  Miljö- och jordbruksutskottet:

   

   

Torsdag 25 april

KL. 8:30
 • Klimatsamtal med EU-kandidaterna

  Samtal och mingel med fokus på klimatet och EU:s klimatpolitik med Sveriges nio partier i Europaparlamentet.

KL. 10:00
KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Fredag 26 april

KL. 12:00
 • Seminarium: Helt elektrifierade transporter i Stockholm till 2030 – går det?

  Om möjligheterna att öka elektrifieringen av transporterna i Stockholm till år 2030. Vilka åtgärder måste till och vilka beslut måste fattas för att det här ska kunna bli verklighet?

Tisdag 30 april

 • Utredning: Översyn av miljöövervakningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Översyn av miljöövervakningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2019

Torsdag 2 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Fredag 3 maj

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

Tisdag 7 maj

KL. 8:00
 • Konferens: Ekotransport 2030

  En konferens som utvärderar utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Onsdag 8 maj

KL. 9:30
 • Konferens: Sveriges miljökommuners (FAH) årskonferens och 100-års firande

  Firande av att Sverige miljökommuner fyller 100 år och en konferens om utmaningarna för kommunernas miljö och hållbarhetsarbete under 2019. 

KL. 10:00
 • Seminarium: EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

  Under seminariet diskuteras EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. 

Tisdag 14 maj

KL. 9:00
 • Konferens: Miljömålsdagarna 2019

  En mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Temat är vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år.