September 2020

Torsdag 24 september

KL. 13:00
 • Webbkonferen: Naturvårdskonferensen 2020

  WEBB. Naturvårdsverket bjuder in till en webbsänd konferens. Årets tema är betydelsen av biologisk mångfald.

Lördag 26 september

 • Temadag: Hur ser framtidens Östersjö ut?

  STOCKHOLM. SLU arrangerar en temadag kring betydelsen av hållbar utveckling av Östersjön. Dagen riktar sig till gymnasieklasser. 

KL. 12:00
 • Föreläsning: Vego i politiken

  STOCKHOLM. ABF Stockholm, Vegoforum, Svensk mat- och miljöinformation samt Vegonorm arrangerar föreläsningen. 

Söndag 27 september

KL. 13:40
 • Webbinarium: En rättvis klimatomställning

  WEBB. Olof Palme internationalla center arrangerar ett seminarium om hur vi kombinerar schysta jobb, social rättvisa med hållbar ekonomi.

Måndag 28 september

KL. 8:30
 • Webbinarium: Demokrati och konspirationism i klimatkrisens tid

  WEBB. Sveriges folkhögskolor bjuder in till ett seminarium om konspirationism, global upphettning, pandemier och hotet mot demokratin.

Tisdag 29 september

KL. 9:00
 • Hearing om strategi för nytt forsknings- och innovationsprogram

  WEBB. Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har de forskningsfinansierande myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i programmet. 

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 11:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:30
 • Kurs: Styra och leda med Agenda 2030

  WEBB. SKR arrangerar en wenbbsänd utbildning där grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen ges.

Onsdag 30 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 9:15
 • Seminarium: Världsvattendagen 2020

  STOCKHOLM. SMHI och SIWI Swedish Water House bjuder in till seminarium om vattenkvalité och vattenbrist. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Det nya Dricksvattendirektivet – hur kommer det att påverka oss?

  WEBB. Svenskt vatten arrangerar ett seminarium om det nya dricksvattendirektivet - vilka förändringar innebär det och hur påverkar det VA-verksamheten?

KL. 13:00
 • Webbinarium: Behovet av en reformerad elmarknad

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur väl den svenska nätinfrastrukturen är för elektrifieringen av samhället. Vad krävs för att kunna möta framtidens behov?

KL. 13:00
 • Webbinarium: Flying on forest residues in Småland

  WEBB. 2030-sekretariatet bjuder in till ett seminarium om produktion av bioflygbränsle från rester från Smålands skogar.

Oktober 2020

Torsdag 1 oktober

 • Konferens: Elmarknadsdagen

  STOCKHOLM. Energiföretagen bjuder in till konferens för att diskutera aktuella ämnen om elmarknaden. 

 • Konferens: SEKOM 2020

  SUNDSVALL. Sveriges Ekokommuner arrangerar den årliga SEKOM för 25:e året i rad. Årets tema är vatten som resurs, FN:s globala mål om rent vatten och sanitet, samt målet om have och marina resurser i Agenda 2030. 

KL. 8:00
 • Konferens: Hållbar kommun

  STOCKHOLM. Aktuell Hållbarhet bjuder in till en mötesplats för att uppmuntra till samverkan mellan olika funktioner och sektorer för att hitta nya lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen.