Juni 2018

Måndag 25. juni

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Lördag 30. juni

 • Utredning: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Tisdag 3. juli

KL. 11:30
 • Seminarium: Öresundsbron 2.0 – hur hade den byggts idag?

  Seminarium under Almedalsveckan om vilka resurser och insatser som krävs för att skapa helt nya innovativa miljölösningar och affärsmodeller över branschgränserna. 

Måndag 16. juli

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Augusti 2018

Måndag 13. augusti

 • Remiss: Kemikalieinspektionens redovisning Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 31. augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

  Sista datum för Statens energimyndighet att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

  Sista datum för Trafikverket att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

  Sista datum för Länsstyrelsen i Stockholms län att redovisa uppdraget.

September 2018

Torsdag 6. september

KL. 8:00
 • Konferens: Klimatanpassning Sverige

  Vilka är effekterna av ett förändrat klimat och vilka strategier bevhövs för klimatanpassade samhällsfunktioner?

   

Söndag 9. september

Måndag 10. september

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 12. september

KL. 11:30
 • Konferens: Kustmöte 2018, Staden vid havet

  Föredrag och diskussioner om utmaningar längs kusten till följd av höjd havsnivå, stormar och erosion. 

Tisdag 25. september

KL. 10:00
 • Kurs: Om skogsbete – Uppland

  Om skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

Onsdag 26. september

KL. 9:00
 • Konferens: Miljöövervakningsdagarna 2018

  Konferens på temat: ”Miljöövervakning med ett klimat i förändring”. 

Oktober 2018

Tisdag 2. oktober

 • Förvaltarträff 2018

  Förvaltarträff i Skåne för Förvaltare för skyddade områden-

Tisdag 9. oktober

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 11. oktober

 • Konferens: Livsmedelsforum 2018

  En nationella konferensen om hälsa, hållbarhet och miljö.

Måndag 15. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 17. oktober

KL. 9:00
 • konferens: Biologisk mångfald och samhällsutvecklingen – Nya vägar framåt

  Om IPBES-rapporten för Europa, dess betydelse och fortsatta arbete med biologisk mångfald i Sverige.