Debatt

"Är inte Sverige en del av den inre marknaden för energi?"

REPLIK. När Svenska kraftnät stänger för import av el från dansk vindkraft drabbas de svenska konsumenterna genom högre elpriser. Det skriver Christian Kjær från Danmarks Vindmølleforening som anser att det är hög tid att danska och europeiska myndigheter agerar mot hur Sverige begränsar elförbindelserna till Danmark.

"Skärpning, klimat-nonchalanten Skistar"

DEBATT. Klimatförnekarna är i stort sett borta från den svenska debatten. Fram träder istället klimat-nonchalanterna, som rycker på axlarna åt klimathoten eller omfamnar dem för att de kortsiktigt är bra för affärerna. I främsta ledet står Skistar AB, skriver Mattias Goldmann och Erik Huss, från Fores och Protect Our Winters Sverige.

Max Andersson: EU behöver ta klimatkrisen på allvar

Max Andersson: EU behöver ta klimatkrisen på allvar

DEBATT. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kom inte med några förslag för att stärka klimatpolitiken. Däremot ägnar han stor energi åt sommartidsomställning. Helt fel prioriterat, anser Max Andersson.