Debatt


"Sluta avverka våra sista naturskogar"

DEBATT. Skogsindustrierna, däribland statliga Sveaskog, skövlar bort vår naturliga lösning på klimatkrisen. Regeringen måste snarast sänka bolagets avkastningskrav och vara lyhörd gentemot forskning, skriver representanter för organisationer bakom uppropet Vår skog. 

"Vässa de transportpolitiska verktygen"

DEBATT. De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas bättre. Om regeringen verkligen vill nå ambitionerna i maritima strategin, nationella infrastrukturplanen och godsstrategin så finns nu ett bra tillfälle, skriver representanter för Svensk sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd.