Debatt


Svenska kyrkan:

Svenska kyrkan: "Klimatfinansieringen kräver nya lösningar"

DEBATT. Motståndet mot nya mekanismer för klimatfinansiering är starkt. Men de kommer att bli nödvändiga för att uppfylla löftena om stöd till dem som drabbas värst av klimatförändringarna, skriver Svenska kyrkans Erik Lysén som uppmanar svenska politiker att våga tänka nytt.

Älvräddarna:

Älvräddarna: "Biologiska mångfalden en lika tung fråga som klimatet"

DEBATT. Enligt kraftbranschen måste vi prioritera att bevara och utveckla vattenkraftens roll i det nya elsystemet före biologisk mångfald. Men detta är ett totalt felaktigt sätt att angripa utmaningen om man på riktigt vill skapa ett hållbart elsystem, skriver Älvräddarnas Christer Borg.

Lexén:

Lexén: "Helt ohållbart låta priset styra val av läkemedel"

DEBATT. Svenskarnas tillgång till billiga läkemedel sker på bekostnad av miljö och människors hälsa i låglöneländer. Sveriges regering måste ta situationen på allvar och ställa högre krav på produktionen av läkemedel, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.