Debatt

Replik:

Replik: "Vattenförvaltningen står väl rustad"

DEBATT. Vi delar inte den dystopiska synen på svensk vattenförvaltning som framkommer i debattartikeln av Fortums Jens Bjöörn. Vi ser tvärtom att vi har utmärkta förutsättningar att leverera rättssäkra underlag som bidrar till att både miljökvalitetsnormer för vatten och samhällsmål för vattenkraften kan uppnås, skriver landets fem vattenvårdsdirektörer.

Replik:

Replik: "En konstruktiv dialog är nödvändig"

DEBATT. Vi ställer oss lite undrande till Fortums kritik när det gäller de förslag till ändringar av föreskriften rörande statusklassning och normsättning som just har varit ute på remiss, skriver Havs- och vattenmyndighetens Björn Sjöberg i en replik till Fortums Jens Bjöörn.

"Vattenförvaltningen måste reformeras"

DEBATT. Det omfattande arbetet med att genomföra de politiska besluten inom den svenska vattenförvaltningen har nu satt igång. Resultatet i den första fasen visar att den svenska vattenförvaltningen måste reformeras i grunden och vattenmyndigheternas kompetens breddas, skriver Jens Bjöörn, Fortum.