Debatt


Debatt: Gruvnäringen stärker arbetet med biologisk mångfald

Debatt: Gruvnäringen stärker arbetet med biologisk mångfald

DEBATT. Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Vi har utvecklat en färdplan för hur det ska gå till och ser gärna att fler branscher följer efter, skriver branschorganisationen Svemin.