Debatt


Energiföretagen: Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

Energiföretagen: Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

DEBATT. Biooljor bidrar till att fasa ut fossila bränslen på en rad områden. Men osäkra villkor kring skatter och EU:s statsstödsregler gör att användningen hotas. Det skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed som uppmanar regeringen att sänka koldioxidskatten på värmeproduktion.

Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka

Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka

DEBATT. Nu är rätt tid för staten att investera i vår natur. Att stimulera till mer skogsröjning, naturvårdande skötsel i skogslandskapet och satsningar på friluftslivets infrastruktur är bra för jobben, landsbygden och landet, skriver skogsägaren Leif Öster.