Debatt

"Samordna regelverken för energieffektivisering"

DEBATT. Fyra separata regelverk ställer i dag krav på att fastighetsägare ska låta utföra någon form av identifiering av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds August Liljeqvist kräver nu att de fyra regelverken samordnas och utvecklas.

Guteland (S):

Guteland (S): "Vi måste satsa mer på biobränslen"

DEBATT. I dag fattar Europaparlamentet en rad avgörande beslut för Europas framtida energisektor.  Om vi ska nå målen i Parisavtalet måste vi satsa mer på biobränslen med hög klimatnytta, skriver Jytte Guteland (S), europaparlamentariker.

"Forskningsresultaten om ålen måste få genomslag"

DEBATT. Vi delar alltså synen att läget för ålen är allvarligt och att forskning är viktigt. Men forskningsresultaten måste få genomslag i verkligheten, och där finns uppenbarligen ingen samsyn, skriver Älvräddarnas Christer Borg och Ingemar Alenäs i en replik till vattenkraftbolagen.