Analys: Autonoma fordon kan bekämpa politisk fattigdom

Utsatta människor i samhället som är försatta i politisk fattigdom skulle kunna ges helt nya möjligheter för delaktighet och tillgänglighet genom framtidens autonoma fordon i transportsystemet. Men för att tillgängligheten till transportsystemet ska vara självklar för alla krävs att utsatta grupper får vara med i utvecklingen från början. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar