Ännu ett rekordår för svensk malmproduktion 2019

Svensk malmproduktion ökade 2019 till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar