Rädda din brunn vid föroreningar och olyckor

Sedan en tid använder räddningstjänsten SGUs data om dricksvattenbrunnar. Det innebär att din brunn får ett bättre skydd i samband med olyckor, förutsatt att den är registrerad i SGUs brunnsarkiv.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar