Studentdriven smådjursklinik

I mars börjar studenter i Uppsala ta emot smådjur på Universitetsdjursjukhuset vid SLU (UDS). Studenterna behandlar enklare åkommor till ett lägre pris än vanligt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar