Tack för synpunkter!

Fram till den 15 september har man kunnat förhandsgranska de preliminära bedömningarna för rödlistan 2020. ArtDatabanken vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa igenom underlaget, lämnat kommentarer och bidragit med nya uppgifter. Det har kommit in ca 275 kommentarer och arbetet med att gå igenom dessa har nu påbörjats.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar