Joris Cromsigt Honorary Professor at Nelson Mandela University

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner mig hedrad av denna utnämning vid ett av Afrikas ledande universitet", säger Cromsigt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar