Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar