Mikroplast och miljögifter funna under expedition i Antarktis

Laboratorieanalyser av snö- och havsvattenprover som samlats in under en nyligen genomförd Greenpeace-expedition till Antarktis avslöjar förekomst av såväl mikroplaster som svårnedbrytbara miljögifter på jordens mest avlägsna plats.

"Jag tror många av oss tänker på Antarktis som en avlägsen och orörd vildmark, men även här är människans fotavtryck tydliga. Dessa resultat visar att även Antarktis livsmiljöer är förorenade av mikroplaster och långlivade skadliga kemikalier. Vi behöver dels se åtgärder vid själva källan till problemen med plast i haven, dels skapa stora skyddade områden som ger utrymme för pingviner, valar och hela ekosystemet att återhämta sig från de enorma påfrestningar de utsätts för", säger Frida Bengtsson, havsansvarig för Greenpeace Norden och som nyligen besökte Antarktis ombord på Greenpeace skepp Arctic Sunrise.

Sju av åtta undersökta ytvattenprover innehöll mikroplaster och sju av de testade snöproverna innehöll koncentrationer av de skadliga och svårnedbrytbara kemikalierna PFAS, även kända som fluorkarboner. Dessa kemikalier, som används i till exempel skönhetsprodukter, elektronik och vid produktion av vissa kläder för att göra dem vatten- och smutsavvisande, har kopplats till reproduktions- och utvecklingsstörningar hos vilda djur. Snöproverna samlades in med nyfallen snö, vilket tyder på att de farliga kemikalierna tagit sig hela vägen till Antarktis genom luften.

Det finns relativt lite data gällande mikroplaster och miljögifter i Antarktis, och därför ger denna analys ny värdefull information om förekomst och status för dessa föroreningar i regionen. Här kan ni läsa hela rapporten från Greenpeace International.

"Plast har nu hittats i alla hörn av våra oceaner, från Arktis till Antarktis och ända ner i Marianergraven, världens djupaste noterade djuphavsgrav. Vi behöver vidta brådskande åtgärder för att minska plastflödet ut i våra hav och vi behöver göra allt vi kan för att skydda större havsområden för framtida generationer ", säger Frida Bengtsson.

Proverna samlades under en tre månader lång Greenpeace-expedition till Antarktis från januari till mars 2018. Greenpeace genomförde vetenskaplig forskning, inklusive flera ubåtsdyk till tidigare outforskade delar av havsbotten.

Tyskland har utarbetat ett förslag för att skydda stora delar av Weddellhavet. Området som föreslås att skyddas är på 1,8 miljoner Km2,  en yta fem gånger större än Tyskland. Beslutet om området kommer skyddas fattas vid det kommande mötet för den Antarktiska Havskommissionen (CCAMLR) i oktober 2018, där Sverige, som är ett av 24 medlemsländer och nästa ordförandeland, har en viktig roll att spela.

För den fullständiga rapporten om provtagning och analys, läs mer här:

Mikroplast definieras som bitar av plast mindre än 5 mm i diameter. Primär mikroplast tillverkas för att skapa ex underlag för konstgräsplaner, innehåll i tandkrämer och kosmetika. Sekundär mikroplastik är resultatet av att större plastprodukter, som flaskor eller påsar, bryts ner över tid. Mikroplastfibrer kan också komma från kläder och textilier, t.ex fleece.

Foto och videomaterial från expeditionen finns tillgänglig för media här:

Kontaktinformation:

Frida Bengtsson, havsansvarig Greenpeace Norden 070 652 74 20
Daniel Bengtsson,
kommunikationschef Greenpeace Norden 070 300 95 10


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar