Jenny Wik Karlsson

Foto: SSR

Verksamhetschef och förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund

Född 13 juli 1972, Huddinge

Artiklar om Jenny Wik Karlsson

Naturvårdsverket gör om nationalparkslistan

NATURSKYDD. Naturvårdsverket ska revidera sin tolv år gamla lista över områden som är tänkbara nya nationalparker. Jenny Wik Karlsson, Svenska samernas riksförbund, anser att myndigheten samtidigt bör se över det befintliga beståndet av nationalparker.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang