Irritation från samehåll efter regeringens inbjudan

SAKRÅD. Regeringen ska göra en översyn av rennäringslagstiftningen, men lyckas trampa snett direkt med en mycket bred mötesinbjudan. Svenska samernas riksförbund anser att regeringen måste börja med att lyssna på samerna.

Regeringen har bjudit in till så kallat sakråd inför den utlovade översynen av den snart 50 år gamla rennäringslagstiftningen. Syftet är "att inhämta synpunkter och reflektioner" inför att direktiven till utredningen tas fram.

Men på Svenska samernas riksförbund väckte inbjudan från regeringen främst irritation.

– Vi är inte helt nöjda med processen, säger Jenny Wik Karlsson, jurist på Svenska samernas riksförbund, till Altinget.

Login