Åsa-Britt Karlsson (64)

Senior klimatexpert Fores
Tidigare generaldirektör för Statens geotekniska institut, tidigare statssekreterare på Miljödepartementet
Utbildning: Socionom (Socialhögskolan i Örebro 1980)
Födelseort: Klockrike, Motala kommun

6 juli 1957 Icon / Social / Twitter