Transportministrarna lämnar över ”urvattnad” vägskattereform

EUROVINJETT. Transportministrarna har enats om sitt bud till EU:s föreslagna vägavgiftsreform – mer än tre och ett halvt år efter det att förslaget las fram. EU-parlamentet och kommissionen anser att ministrarnas bud är utvattnat och Sverige är ett av många länder som anses ha försvagat förslaget.

Ambitionen med reformen av det så kallade eurovinjettdirektivet är att skapa mer miljönytta med styrmedlet. Men buden från EU-lagstiftarna om vilka krav som ska ställas på nationella lagstiftare om de vill ha någon form av vägavgift, de skiljer sig avsevärt åt inför de stundande slutförhandlingarna.

Till skillnad från i parlamentets position, föreslår ministerrådet bland annat att:

Budet innebär dock en generell förändring av förutsättningarna för vägtullar, genom att alla aktuella länder framöver blir tvungna att rabattera avgifterna för låg- och nollutsläppsfordon.

Men den miljömässiga förändringen bedöms sammantaget vara mycket mindre jämfört med både EU-kommissionens och EU-parlamentets tankar för reformen.
– Kommissionen menar att förslaget har urvattnats, säger en förhandlare.

Login