Tio hetaste miljödebatterna 2019

TIO-I-TOPP. Förtroendet för statliga tjänstemän, ökade miljöskatter och skydd av värdefulla skogar – det är några av de debattämnen som engagerat Altinget Miljö&Energis läsare allra mest under året som har gått. Läs hela tio-i-topp-listan.

1: "Aktivism bland tjänstemän hotar förtroendet för staten"
Tjänstemän uppträder allt oftare på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheten skadas. Deras handläggning är rättsosäker och de medverkar till intressekonflikter genom sitt engagemang i miljöorganisationer, skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff och Lars Bredberg, Bevara Silverforsens kraftstation. 

2: "55 000 hektar värdefull skog avverkades"
Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.

3: "Hållbarhet i skogen kan bara uppnås med planering på landskapsnivå"
För att uppnå en integrerad hållbarhet av skogens miljö-, sociala- och ekonomiska funktioner måste skogens planering utgå ifrån ett landskapskoncept, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

4: "Därför innebär regeringens dieselförslag ökad klimatpåverkan"
Med ena handen uppmuntrar regeringen industrin att ställa om och hitta långsiktigt hållbara vägar för fossilfrihet. Med andra handen fäller man krokben för den utvecklingen, skriver Per Ahl, vd för gruvnäringens branschorganisation Svemin. 

5: "En starkare äganderätt stärker de gröna näringarna"
Det behövs övergripande och specifika förändringar i äganderätten, men framförallt i dess implementering, skriver Sveriges Jordägareförbunds generalsekreterare Anders Grahn. Bland annat behöver markägarnas ställning stärkas och myndigheternas möjligheter att överpröva andra myndigheters beslut begränsas.

6: "Stora konsekvenser för Skogsstyrelsens legitimitet"
Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper innebär en rejäl inbromsning i naturvårdsarbetet, i en tid när det i stället behöver trappas upp. Det skriver Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

7: "Nya kraftvärmeskatter hotar storstädernas utveckling"
På kort tid ökar regeringen beskattningen på kraftvärme samt drar undan incitament för ny kraftvärme. Detta äventyrar det lokala kapacitetstillskottet i elnäten och kan skapa ett akut läge med totalstopp för nyanslutningar till elnätet och ökade utsläpp, skriver vd:arna för Energiföretagen Sverige, Stockholm Exergi, Göteborg Energi och Eon Sverige.

8: "Vad får naturvård i den svenska skogen kosta?"
Det krävs större tydlighet från politiken om hur stora mängder skog som ska undantas från rationellt bruk. Men för att politiken ska kunna prioritera, måste forskningen ge bättre svar på vad naturvården kostar samhället, skriver Anders Pettersson, Allmänningarna i Västerbotten.

9: "Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs"
Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten och garantera skydd av samtliga skyddsvärda skogar. Det skriver 25 representanter för olika miljöorganisationer. 

10: Debatt: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper
Vi har inventerat ett stickprov av de 2 000 hektar nyckelbiotoper som Sveaskog avregistrerat sedan år 2015. Resultatet visar att det statliga bolaget tycks sakna kompetens eller vilja att respektera nyckelbiotoper, skriver Elin Götmark från Skydda skogen och Lina Burnelius från Greenpeace.

Forrige artikel Det fick partierna inte med i klimatplanen Det fick partierna inte med i klimatplanen Næste artikel Sanna Rayman ny chefredaktör på Altinget Sanna Rayman ny chefredaktör på Altinget
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?