Debatt

"Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs"

DEBATT. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten och garantera skydd av samtliga skyddsvärda skogar. Det skriver 25 representanter för olika miljöorganisationer. 

"Vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att förvalta och bruka skogen", skriver debattörerna. 
"Vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att förvalta och bruka skogen", skriver debattörerna. Foto: Annette Seldén/N
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är kris i världens skogar. Två nya internationella FN-rapporter från IPCC och IPBES visar att en katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald.

Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt och nära en miljon arter riskerar utrotning. En massiv hotbild tornar upp sig i båda rapporterna där problemen i hög grad visar sig vara människans markanvändning och vårt höga tryck på skogsekosystemen.

Liten andel skog är skyddad

Enligt IPBES och IPCC krävs att vi omgående minskar trycket på naturen och skogen. Mer skog måste skyddas och vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att förvalta och bruka skogen.

Det är mindre än en månad kvar till år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då minst 17–20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Förlusten av viktiga habitat ska då ha halverats, och om möjligt helt stoppas.

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut.

I dag är endast sex procent av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Över 90 procent av den produktiva skogen har redan påverkats av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor.

Planer på avverkning

I skrivande stund är åtskilliga skogar med höga naturvärden planerade för avverkning i Sverige av olika skogsbolag och andra markägare. I mars 2019 fick ett flertal ministrar och riksdagsledamöter information om naturskogar med höga naturvärden som var avverkningsplanerade av statliga skogsbolaget Sveaskog.

Sedan dess har Sveaskog redan hunnit avverka två av skogarna; Tjittjer i Arvidsjaurs kommun och den norra delen av det värdefulla skogsområdet vid Abmoberg i Sorsele kommun. Sveaskogs avverkning i naturskogen Lill-Skarja i Arvidsjaurs kommun avbröts i sista stund i april 2019 på grund av protester från miljörörelsen.

Anslag till skydd

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut – vi når inte miljömålen. Potentialen att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden.

Vi är flera organisationer och även forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren.

Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs under kommande år.

Vår skog

Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten. Drygt 45 000 privatpersoner och 23 organisationer kräver skydd av samtliga skyddsvärda skogar som Sveaskog förvaltar genom kampanjen Vår skog.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

  • Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.
  • Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.
  • Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Dags att agera nu.

Julian Klein
Talesperson, Skydda skogen
Mikael Sundström
Ordförande, Jordens vänner
Lina Burnelius
Klimat och landanvändningsexpert
Marcus Lidström
Tillförordnad ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Katja Kristoffersson
Ordförande, Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen
Jenny Olsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Karin Sundqvist
Ordförande, Naturskyddsföreningen Sandviken
Margareta Wikström
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik
Per Darell
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Jonas Nordenström
Sorsele skogsgrupp
Lovisa Roos
Ordförande, Fältbiologerna
Pia Björstrand
Talesperson, Klimataktion
Andreas Magnusson
Skolstrejkare, Fridays for future Sverige
Robin Zachari
Kanslichef, Skiftet
Pella Thiel
Koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Henrik Hallgren
Ordförande, Lodyn
Eva Waldemarson
Ordförande, Svenska botaniska föreningen
Hjalmar Croneborg
Ordförande, Sveriges mykologiska förening
Martin Westberg
Ordförande, Svensk lichenologisk förening
Tomas Hallingbäck
Ordförande, Mossornas vänner
Jan Brenander
Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens fågelklubb
Stig-Åke Svenson
Ordförande, Dalarnas ornitologiska förening
Larsgunnar Nilsson
Ordförande, Tjust fågelklubb
Leif Lundberg
Medlem i Maskaure sameby
Johan Lind
Ordförande, Naturfotograferna/N
David Bennett
Ordförande, Omställningsnätverket
Peder Karlsson
Ordförande, End ecocide Sverige

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00