Skogsutredaren: "Jag utgick från att jag skulle få ett svar"

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningen är en central pusselbit i januarisamarbetet för Centerpartiet. Ändå låter regeringen bli att svara på den begäran om förlängd arbetstid som utredaren Agneta Ögren skickade in i mars.

I mitten på mars begärde skogsutredaren Agneta Ögren förlängd tid från regeringen. Det omfattande uppdraget kräver allra helst ytterligare ett års arbete, skriver utredaren i skrivelsen till miljö- och näringsdepartementen.

Men två månader senare är Ögrens begäran fortfarande obesvarad. Det kommer inte heller att fattas något beslut vid regeringssammanträdet den här veckan, enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövins (MP) pressekreterare.

– När jag ställde skrivelsen utgick jag från att jag får ett svar, även om det blir ja eller nej. Men vi har fortfarande inte fått något besked och jobbar mot ett nej, säger Agneta Ögren till Altinget.

Login

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Nyttig erfarenhet för utredaren

  Utredaren tycker det är konstigt att regeringen inte svarar på en enkel fråga. Att inte svara på frågor är en del av regeringens taktik när det gäller skogspolitiken. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begärde för 4 år sedan att få ett klargörande från regeringen hur artskyddsförordningen skulle implementeras. Det tog 4 år innan regeringen nu tillsätter en utredning, så svaret kommer efter 6 år.
  När jag begärde ett klarläggande om ansvaret inom älgförvaltningen svarade Naturvårdsverket att de bara svarar på frågor om de åläggs det av domstol.

  Utredaren bemöts på samma sätt som alla andra utanför bunkern på miljödepartementet. Man får vackert vänta tills miljöministern har bestämt sig för nästa taktiska drag. Eller är det så att utredaren har kommit fram till fel resultat och får stå i skamvrån tills hon anpassat sin uppfattning till statsbyråkratins experters?