Fuskande avfallsexportörer ska återigen kunna åka dit

MILJÖBROTT. Exportörer av avfallscontainrar med misstänkt ändhållplats till bland annat soptippar i Västafrika och plastberg i Sydostasien ska återigen kunna klämmas åt, enligt lagändringar som föreslås träda i kraft i slutet av sommaren.

Larmrapporterna om situationen på soptippar i Västafrika, där europeisk elektronik ofta bränns upp under okontrollerade former, har duggat tätt under många år. Så har även rapporterna om de miljö- och hälsoskadliga effekter som den europeiska exporten av plast till asiatiska länder orsakat.

Läs mer: Plastavfallsmål kan bli en utmaning för Sverige

Men trots att det senaste svenska regelverket på området har funnits på plats sedan år 2010 för att bestraffa personer som medvetet eller omedvetet bidragit till problematiken, så har det varit lättare sagt än gjort att komma till skott. Läget försvårades ytterligare i samband med en dom i högsta domstolen 2016.

– Det har varit möjligt för myndigheterna att stoppa exporten, och så att säga få dem att ”göra om och göra rätt”. Men det har sällan varit möjligt att lagföra dem för försök till otillåten avfallstransport. Detta eftersom lagen varit skriven på ett sätt att det blir svårt att nå upp till kraven som ställs för att kunna döma ut straff, med den form av bevis som funnits, säger Kammaråklagaren Kristina Persson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg till Altinget.

Nu föreslås en skärpning i lagen göra detta möjligt, bland annat efter inspiration från hur myndigheterna arbetar i Nederländerna och Storbritannien. Straffsatserna föreslås skärpas och exportörer ska exempelvis framöver kunna dömas om en ansökan är byggd på falska uppgifter.

Förslag har dröjt

Regeringen har länge varit uppmärksammade på problematiken och förslagen var ute på remiss 2016. Men det är först nu som lösningen slutligt kommit på plats.

– Vi har bland annat haft två remissrundor med långa diskussioner tillsammans med de inblandade myndigheterna, bland andra Länsstyrelserna, Tullverket och Åklagarmyndigheten, innan vi kunde hitta en modell för hur vi ska kunna hantera problematiken som funkade, säger Anna Cedrum vid Miljödepartementets rättssekretariat till Altinget.

Läs mer: Regeringen tar strid för återvinningsreform

Ärendet har passerat lagrådet och regeringen la förra veckan fram propositionen. De har nu för avsikt att få skärpningarna på plats till den 1 augusti.

– Avfallstransporterna behöver övervakas och kontrolleras noga så att avfallet inte hamnar i länder där avfallslagstiftningen eller kontrollen är bristfällig. Idag går det att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt, sa miljöminister Isabella Lövin när lagrådsremissen las fram.

Branschen välkomnar bättre tillsyn

Hos branschorganisationen Återvinningsindustrierna, ÅI, välkomnas lagändringarna, då det gör det möjligt att få bättre kontroll på marknaden vilket bland annat förbättrar konkurrenssituationen.

– Vi behöver en bra och effektiv tillsyn. En bra tillsyn gynnar de ansvarstagande företagen, säger Viveke Ihd, chef på hållbar återvinning & cirkulär ekonomi, till Altinget.

Men att skärpta regelverk i ena änden av marknaden skulle leda till att förutsättningarna förbättras för att ta tag i en annan problematik, att öka återvinningsgraden, är inte självklart.

– Däremot är det en förutsättning för att det ska kunna ske, säger Viveke Ihd.

Oklart hur stor omfattningen är

Hur stort problemet med den otillåtna exporten är inte helt klart.  Medlemmarna hos branschorganisationen har åtagit sig att både följa en uppförandekod och värdegrund och ska därför inte bidra till den aktuella problematiken. Men bland andra företag är bilden svårare att få koll på, då det saknas både tillräcklig tillsyn och uppgifter om materialflödena.

Läs mer: Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

– Idag är det generellt dålig avfallsstatistik i Sverige, säger Viveke Ihd.

Men situationen förbättras även där.

– Det kommer att bli bättre. Naturvårdsverket jobbar nu med att förbättra avfallsstatistiken och samtidigt följa och öka spårbarheten av farligt avfall. Det gynnar också våra medlemmar, för då kan myndigheterna komma ut och göra en effektiv tillsyn, säger Viveke Ihd.

Läs mer: Så vill industrin återvinna mer

Beslutskedja: Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

16/1
2017
21/3
2019
16/4
2019
16/4
2019
28/5
2019
12/6
2019

Forrige artikel Kvartett får ansvar att utreda glyfosat Kvartett får ansvar att utreda glyfosat Næste artikel Gd välkomnar 1,2 miljarder till miljön Gd välkomnar 1,2 miljarder till miljön
Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.