Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

NYCKELBIOTOPER. Om Skogsstyrelsen upphör att registrera nyckelbiotoper kommer med stor sannolikhet risken för våld och hot om våld mot de anställda att öka under övergångsperioden. Det framgår av myndighetens egen riskvärdering.

Om Skogsstyrelsens styrelse beslutar att följa rapportförslaget om att myndigheten ska upphöra att registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar, kommer det med stor sannolikhet att öka för risken för hot och hot om våld mot de anställda under en period. Den bedömningen gör myndigheten i en kartläggning av arbetsmiljörisker till följd av beslutet, som Altinget har tagit del av.

Den ökade risken skulle uppstå under den mellantid när beslutet om att upphöra med registreringarna är fattat, men inte genomfört. De skogsägare som bedöms bli benägna att hota eller ta till våld är "uppretade och frustrerade markägare som får NB registrerad medan grannfastigheten "klarar" sig", enligt Skogsstyrelsens riskbedömning.

Login