Lövin: ”Vi måste vända på logiken för bruket av haven”

INTERVJU. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) vill arbeta för stoppa ”vilda västern” på världshaven. Men regeringen får kritik för att inte driva en linje för att faktiskt lösa problemet. De får dessutom kritik för de skyddsåtgärder man vill införa på hemmaplan.

Insatserna för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald under ytan har haltat så här långt. Olika siffror cirkulerar, men det är helt klart att det antagna målet om att 10 procent av världshaven ska vara skyddat år 2020 inte är inom räckhåll.

När larmrapporterna duggar alltmer tätt kring tillståndet för 71 procent av jordytan diskuteras det därför nu vilka nya målsättningar som ska sättas upp för 2030. I oktober i kinesiska Kunming kan nya mål antas, och en nivå som diskuteras är 30 procent.

Men med tanke på att målen inte har nåtts hittills har också frågan om medlet alltmer hamnat i centrum. Mellan den 23 mars och 4 april  i New York finns också möjligheten att enas om ramverket för hur arbetet ska skärpas.

Login