Läkemedelsbranschen anser sig orättvist utpekad för utsläppsnota

För att minska de negativa effekterna av utsläpp från avloppen föreslås kraven på rening skärpas i EU. Samtidigt föreslås fler parter medfinansiera upprustningen. Men läkemedelsbranschen anser sig orättvist utpekad. ”Det skapas gratisåkare”  

Behöver byggas ut, men vem ska stå för notan? <br>
Behöver byggas ut, men vem ska stå för notan?
Foto: Fredrik Sandberg
Jacob Hederos

Avloppsreningverken är en central pusselbit i arbetet med att nå vattenkvalitetsmålen, men också för att skapa förutsättningar för en ökad gödsel- och biogasproduktion.

Men de höjda ambitionerna i EU-kommissionens uppdaterade avloppsdirektiv kommer att kräva kapitaltunga investeringar, som inte är de lättaste att lägga på de lokala vattenanvändarna via VA-taxan.

EU-kommissionens plan är därför att ställa krav på att det införs producentansvar för sektorer som står för vissa av de ämnen som är svårast att rena bort, i ett led att få in mer av ett ”förorenaren betalar”-perspektiv på området. 

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00