Läkemedelsbranschen anser sig orättvist utpekad för utsläppsnota

För att minska de negativa effekterna av utsläpp från avloppen föreslås kraven på rening skärpas i EU. Samtidigt föreslås fler parter medfinansiera upprustningen. Men läkemedelsbranschen anser sig orättvist utpekad. ”Det skapas gratisåkare”  

Behöver byggas ut, men vem ska stå för notan? <br>
Behöver byggas ut, men vem ska stå för notan?
Foto: Fredrik Sandberg
Jacob Hederos

Avloppsreningverken är en central pusselbit i arbetet med att nå vattenkvalitetsmålen, men också för att skapa förutsättningar för en ökad gödsel- och biogasproduktion.

Men de höjda ambitionerna i EU-kommissionens uppdaterade avloppsdirektiv kommer att kräva kapitaltunga investeringar, som inte är de lättaste att lägga på de lokala vattenanvändarna via VA-taxan.