Fjällnära skog: Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör halt

SKOGSPROCESS. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen överklagar inte domarna om skogsägarens rätt till ersättning för fjällnära skog till Högsta domstolen.
– Det är inget annat än en stor lättnad, Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning till Altinget.

En stor lättnad, så beskriver Anders Pettersson från Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning, måndagens besked från Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet.

– Äntligen är den här segslitna processen i land. Vi var lite osäkra på hur Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet skulle göra, men samtidigt så var domen från Mark- och miljööverdomstolen så tydlig, säger Anders Pettersson.

Myndigheterna låter alltså Mark- och miljööverdomstolens dom, som rör fem olika fall, att bli vägledande för att hantera frågorna om avverkning i fjällnära skog – det vill säga när en markägare nekas tillstånd att avverka i fjällnära skog på grund av höga naturvärden. Domen slår fast att det är fråga om pågående markanvändning – skogsbruk – och att markägaren därför har rätt till ersättning, 125 procent av skogens marknadsvärde.

Skogsstyrelsen ville veta

Enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har det aldrig handlat om att vinna eller förlora, utan att få veta vad som gäller i en betydelsefull fråga. Han konstaterar att från och med nu behöver markägare med fjällnära skog inte längre stämma Skogsstyrelsen för att kunna få ersättning.

– När vi nekar avverkningstillstånd, då vidtar helt enkelt en sedvanlig värderingsdiskussion, i likhet som vid områdesskydd, säger han till Altinget.

Förutom de fem målen som Mark- och miljööverdomstolen har behandlat, så finns det ett stort antal motsvarande ärenden som har lagts på is i väntan på resultatet av processen. Skogsstyrelsen har reserverat drygt 70 miljoner från anslaget för områdesskydd för dessa, men hur den fjällnära skogen ska hanteras framöver återstår att se.

– Blir det många tillståndsansökningar är det en fråga hur man löser det. Vi har en pott för dem som ligger och väntar, men fortsättningen är en fråga för politiken, säger Herman Sundqvist.

Hoppas på markbyteslösning

Tre av de fem målen rör Storsele Övre Allmänningskog och ett Tärna-Stensele Allmänningskog. Där blir det pengaersättning, men i framtiden hoppas Anders Pettersson på en annan större politisk lösning på frågan om de skyddsvärda fjällnära skogarna, en fråga som ligger på skogsutredarens Agneta Ögrens bord.

– Nästa steg är att ta ett helhetsgrepp, för vår del handlar det om att vi vill att man ser över möjligheterna att få ersättningsmark från staten, säger han.

Forrige artikel Åtta ministrar ska få särskilt klimatansvar Åtta ministrar ska få särskilt klimatansvar Næste artikel Medlemsländer tar till oväntat grepp i europeisk kemikaliestrid Medlemsländer tar till oväntat grepp i europeisk kemikaliestrid
GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

BUDGET 2022. Målet för energieffektivisering är inte inom räckhåll, enligt Energimyndigheten. Miljöpartiet delar myndighetens oro, men generaldirektör Robert Andrén måste lyckas övertyga energiminister Anders Ygeman (S) om behovet av en satsning på energibesparing.