Fjällnära skog-målen – "Vad finns det att överklaga?"

FJÄLLNÄRA SKOG. De fem färska domarna från Mark- och miljööverdomstolen om skogsägares rätt till ersättning för fjällnära skog är glasklara. Därför bör Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet inte dra ut på processen genom att överklaga, enligt Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning.

Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning från staten. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast i fem fall, varav tre rör Storsele Övre Allmänningskog och ett Tärna-Stensele Allmänningskog.

– Det gick vår väg, vi är helt nöjda med det här utfallet, säger Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning, till Altinget.

Domarna följer utfallet från Mark- och miljödomstolen i Umeå, men Mark- och miljööverdomstolen är än mer tydlig, enligt honom.

Login