"En ny remissrunda bör genomföras"

SLUTREPLIK. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bör presentera ett helt nytt förslag till riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Det skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff som efterlyser handlingskraft från näringsdepartementet.

Representanter för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har svarat på Naturbrukarna Sveriges tidigare debattinlägg. Debattartikeln från Skogsbrukarna handlade om hur bedrövligt dessa myndigheter vill gå tillväga med artskyddsärenden i skogen, allt enligt en utsänd remiss. Avsikten med vår debatt var att:

  • Informera näringsdepartementet om att myndigheterna lämnat en remiss som riskerar att blockera svenskt skogsbruk
  • Påpeka att skogens brukare har leveransproblem inför omställningen till ett grönt biobaserat samhälle.

Vi har ännu inte fått någon återkoppling från näringsdepartementet.

För den oinvigde är bakgrunden att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket presenterat en ”handbok” för hur de anser att en avverkningsanmälan ska hanteras. Denna ”handbok” presenteras i form av en remiss. Enligt oss, enligt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, enligt Sveriges Jordägareförbund, enligt Svebio, enligt Uppsala universitet, enligt Södra Skogsägarna, enligt Sveaskog och några till är remissen ett mycket imponerande krokben på skogsbruk genom regelkrångel och kostnadsbördor.

Egna juridiska begrepp

Bland remissvaren går att läsa att remissen anses vara ett brott mot den svenska grundlagen, brott mot regeringsformen, brott mot flera artiklar i EU-stadgan, skogsbrukets frihet under ansvar försvinner, att myndigheterna presenterar egna juridiska begrepp samt att remissen är en obstruktion mot huvudman med mera.

Myndigheterna skriver i sitt svar att de vill vara tydliga med att deras uppdrag som myndigheter är att förhålla sig till de lagar och förordningar som finns och hur de ska tolkas. Samtidigt är det just myndighetens oförmåga att förstå juridiken som får hårdast kritik. Flera remissinstanser påpekar att myndigheterna inte klarar av att förhålla sig till de lagar och förordningar som finns och att de inte klarar av att tyda dem.

Nytt förslag och ny remissrunda

Myndigheterna skriver även i sitt svar att de med underlag av remissen och synpunkter på denna kommer presentera ett slutgiltigt förslag. Eftersom remissen i sin helhet har underkänts av så gott som alla som brukar skog, eller är beroende av den, anser vi att remissen inte är att betrakta som en remiss. Den är inget som man kan basera ett slutgiltigt förslag på. Naturligtvis bör en nytt genomarbetat förslag med remissrunda genomföras.

Återigen – vårt första inlägg var egentligen en fråga för näringsdepartementet. Vi förväntar oss fortfarande att näringsminister Damberg vidtar lämpliga åtgärder. Om inte näringsdepartementet vidtar lämpliga åtgärder tvingas Naturbrukarna att göra det i stället.

Beslutskedja: Översyn av artskyddsförordningen

14/4
2016
19/4
2016
25/4
2016
2/5
2016
14/12
2016
17/5
2017
22/5
2017
6/11
2017
16/10
2018
23/1
2020
19/3
2020
25/5
2020
26/5
2020
12/1
2021
14/5
2021

Forrige artikel "Artskyddsförordningen är en mycket svår fråga" Næste artikel "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"