"Artskyddsförordningen är en mycket svår fråga"

DEBATT. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen hittar inte alls på några egna lagar och förordningar, utan följer dem som finns. Det skriver Naturvårdsverkets Anette Andersson och Skogsstyrelsens Magnus Viklund i en replik till Naturbrukarnas Rickard Axdorff som kritiserat myndigheternas förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas.

Anette Andersson, enhetschef Naturvårdsverket

Magnus Viklund, enhetschef Skogsstyrelsen

Artskyddsförordningen och hur den ska hanteras är en mycket svår fråga. Det är vi på Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket väl medvetna om. Just därför är en remissrunda som den som vi precis genomfört så viktig. Genom den kan det förslag som lagts belysas utifrån olika intressenters synvinklar och vi kan åstadkomma en bra och effektiv handläggning av artskyddsärenden.

Nu återstår ett omfattande arbete med att gå igenom det 60-tal remissvar som inkommit på förslaget till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Utifrån det kommer vi att ta fram ett slutligt förslag. Att det är en viktigt med rik biologisk mångfald i skogen är vi eniga med dig om, liksom att skogen är en värdefull resurs för Sverige.

Kan ej kommentera ännu

Vår ambition är att markägares möjlighet att bruka sin skog och hänsynen till den biologiska mångfalden ska kunna förenas inom ramen för befintlig miljö- och skogspolitik. Att föregå detta arbete genom kommentera just det urval av remissvar som du lyfter varken kan eller ska vi göra.

Däremot vill vi vara tydliga med att vårt uppdrag som myndigheter är att förhålla oss till de lagar och förordningar som finns och hur de ska tolkas.

Beslutskedja: Översyn av artskyddsförordningen

14/4
2016
19/4
2016
25/4
2016
2/5
2016
14/12
2016
17/5
2017
22/5
2017
6/11
2017
16/10
2018
23/1
2020
19/3
2020
25/5
2020
26/5
2020
12/1
2021
14/5
2021

Forrige artikel "Orimligt förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket" Næste artikel "En ny remissrunda bör genomföras"