Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

NYCKELBIOTOPER. Utredningsförslaget att Skogsstyrelsen ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning välkomnas av skogsnäringen. Men det möts av kritik från miljöorganisationerna, andra myndigheter samt från de egna medarbetarna.

På måndagen skickade Skogsstyrelsen ut en rapport på remiss som rekommenderar att myndigheten ska upphöra att registrera nyckelbiotoper vid avverkning. Beslutet kommer senare att fattas av myndighetens styrelse.

Rapporten har redan varit ute på en snabb remissrunda bland medlemmarna i den så kallade samverkansgruppen för nyckelbiotoper under september månad. Rapporten och förslagen har därefter "vässats", enligt Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens Skogsavdelning.

Men det som väckte starkast reaktioner under september månads remissrunda är grundförslaget – det vill säga att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar.

Login