Fredrik Hannerz

Chef på Naturvårdsverkets Utsläppshandelsenhet

Utbildning: Fil.dr i naturgeografi (Stockholms uni. 2008)

Artiklar om Fredrik Hannerz

Snålare tilldelning av fria utsläppsrätter till industrin

ETS. Flera svenska näringsgrenar står inför ökade kostnader när tilldelningen av gratis utsläppsrätter ska skäras ned. Samtidigt står den svenska industrin fortsatt stark – och relativt utsläppseffektiv – jämfört med sina europeiska konkurrenter.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang