Debatt

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom – inte villkoras med utvisningar

Den socialdemokratiska regeringen föreslår nu att biståndet ska villkoras med krav på återtagande. Att använda biståndet som påtryckningsmedel för att lättare kunna tvångsutvisa människor från Sverige är en oroväckande förändring av det svenska biståndets kärnvärderingar, skriver Maria Ferm (MP).

”Att i detta läge vilja villkora biståndet och försvåra för människor som är på flykt visar att S-regeringen nu har gått ifrån sina grundvärden om internationell solidaritet.”
”Att i detta läge vilja villkora biståndet och försvåra för människor som är på flykt visar att S-regeringen nu har gått ifrån sina grundvärden om internationell solidaritet.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Maria Ferm
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 29 december höll Socialdemokraterna en pressträff om sina nya förslag för att få fler människor att utvisas från Sverige. Den socialdemokratiska regeringen föreslår dels att Migrationsverket och Polismyndigheten ska intensifiera sitt arbete med återvändande och dels att Sida ska få i uppdrag att kartlägga hur biståndet ska användas för att förmå fler att återvända. Miljöpartiet ser med stor oro på vad dessa förslag kan leda till och vilken utveckling det sätter igång.

Utsatta människor drabbas

Tidigare har liknande förslag kommit från högerpartier, och senast ville SD använda biståndet för att förmå människor att återvandra från Sverige. Detta är ett slag i luften, dels eftersom det är förbjudet att använda biståndet på detta sätt enligt OECD-Dac-regelverket, dels för att en mycket liten del av biståndet går direkt till stater. De som kommer att drabbas av indraget bistånd är i stället personer i fattigdom och utsatthet.

När det gäller Migrationsverkets och Polismyndighetens uppdrag som ska intensifieras är det oklart vad dessa myndigheter i stället ska prioritera bort. Polisförbundet har ställt sig skeptiskt till hur detta ska hinnas med på ett rättssäkert sätt samtidigt som polisen har många andra viktiga uppgifter att prioritera.

Debatten har kantrat

Vi ska givetvis ha en ordnad fungerande migrationspolitik, men debatten om hur människor som fått avslag på sina asylansökningar ska behandlas har verkligen kantrat. När nu förslag kommer från den socialdemokratiska regeringen om att villkora biståndet med utvisningar riskerar det endast att gå ut över utsatta människor som kommer att lida ännu mer av indraget bistånd.

Miljöpartiet kommer fortsätta att arbeta aktivt för att biståndet inte urholkas.

Det finns många anledningar till att människor gömmer sig. De kanske inte kan utvisas för att hemlandet vägrar ta emot dem, de kanske är livrädda för att återvända eller känner att de inte har något att återvända till. Återvändande är en svår fråga, och oftast fungerar det bäst om det är frivilligt och om beslut om asyl har fattats på ett rättssäkert sätt, med en rimlig och inte för restriktiv lagstiftning och om beslutet inte dröjt för länge.

S lämnar sina grundvärden

Coronapandemins konsekvenser för människor som lever i fattigdom har varit förödande. Att i detta läge vilja villkora biståndet och försvåra för människor som är på flykt visar att S-regeringen nu har gått ifrån sina grundvärden om internationell solidaritet. Självklart ska länder ta emot sina egna medborgare, men att använda biståndet som påtryckningsmedel för att tvinga fram återvändandeavtal är något som bara kommer drabba dem som allra mest är i behov av bistånd.

Svenskt bistånd ska aldrig gå till att finansiera militära insatser eller villkoras med avvisningar. Det ska vara hållbart, stärka demokrati och rusta samhällen för att minska fattigdom och utsatthet, möta klimatutmaningen, motverka korruption, och driva på för fred och stabilitet i världen i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sverige ska stå fast vid enprocentsmålet för svenskt bistånd.

S-regeringens beslut är häpnadsväckande i ett världsläge där de humanitära behoven ökar. Aldrig förr har så många människor varit på flykt som i dag. Vi vill att Sverige ska vara ett humanitärt föredöme och aktivt bidra till att rädda liv och lindra nöd.

Miljöpartiet kommer fortsätta att arbeta aktivt för att biståndet inte urholkas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00