Ylva Johansson (S): EU bör spela en roll på arbetsmarknaden 

ANPASSNING. Arbetsförmedlingen får i uppdrag att kartlägga kompetens för att stämma med EU:s databas för jobbmatchning. Ylva Johansson tycker att det är bra att EU växlar upp arbetsmarknadsarbetet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Johan Manell

Det uppdrag som Arbetsförmedlingen nu får är att bedöma svenska yrkesbenämningar så att de överensstämmer med definitionen hos EU:s databas för jobbmatchning (ESCO). Uppdraget ska rapporteras senast 31 mars 2021.  

Det ska underlätta när svenskar vill söka jobb i andra EU-länder och när svenska arbetsgivare rekryterar från andra EU-länder. 

– Nu kommer det bli en automatisk översättning av kvalifikationerna. Inte bara i språk utan också innehåll, så att det betyder samma sak, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, till Altinget. 

Knäckfråga

Vilken roll EU ska spela på arbetsmarknaden är en politisk knäckfråga. Men Ylva Johansson tycker att EU fyller en viktig funktion.  

– EU bör spela en roll på arbetsmarknaden för att underlätta så att vi verkligen får en fri rörlighet. Så att det blir möjligt att söka jobb i hela EU och så att arbetsgivare kan hitta bristkompetens från andra länder, säger hon och tillägger: 

– EU har inte en gemensam reglering av arbetsmarknaden, däremot har man vissa miniminivåer. Det är viktigt också för att få mer likvärdiga konkurrensvillkor.  

Ny myndighet

Något hon också framhåller som positivt är den nya Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten (ELA). 

– Den nya myndigheten ELA kommer att vara en viktig del i att sätta dit dem som fuskar. För den som vill fuska är det lättare att fuska vid gränsöverskridande verksamhet. Å andra sidan är det svårt för den som vill göra rätt att göra det vid gränsöverskridande verksamhet. Det ska också myndigheten underlätta, säger hon.  

Positiv – men röstade nej

Men faktum är att Ylva Johansson röstade nej till inrättandet av den nya myndigheten, dock mot sin och regeringens vilja. Det har att göra med att regeringens linje i EU-frågor bestäms av riksdagens EU-nämnd.

Sammansättningen där återspeglar riksdagsmajoriteten, som i det här fallet var emot myndigheten.  

Det gjorde att Sverige tillsammans med Ungern var de enda länderna som röstade nej. Men Ylva Johansson (S), som ju egentligen ville rösta ja, är därför nöjd att det ändå blev en myndighet. 

– Jag tycker att det är bra att vi få den här gemensamma myndigheten. Det tycker dock inte majoriteten i Sveriges riksdag. Jag beklagar det för jag tror att man behöver hjälpas åt för att sätta dit de som satt fusk i systematik. 

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget