Debatt

Weimers (SD): Socialdemokrater röstar för mer pengar till EU

DEBATT. Är Socialdemokraternas EU-parlamentariker, Erik Bergkvist, den perfekta springpojken eller har han huggit statsministern i ryggen i förhandlingarna om Sveriges nya EU-avgift? Det skriver Charlie Weimers (SD). 

Erik Bergkvist (S). I EU-parlamentet representerar Erik Bergkvist Socialdemokraterna i budgetfrågor. Hans agerande kan komma att kosta Sverige miljardbelopp, skriver debattören. 
Erik Bergkvist (S). I EU-parlamentet representerar Erik Bergkvist Socialdemokraterna i budgetfrågor. Hans agerande kan komma att kosta Sverige miljardbelopp, skriver debattören.  Foto: Fredrik Persson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Charlie Weimers (SD)
Europaparlamentariker


Erik Bergkvist (S) sitter i Europaparlamentets budgetutskott och representerar sitt parti i dessa frågor. Om han i en budgetfråga avviker från den officiella partilinjen och röstar för en massiv ökning av Sveriges EU-avgift är det en medveten handling. Antingen har han avsiktligt underminerat statsministern eller så är det en signal från Rosenbad till Bryssel om vad regeringens faktiska linje är.

Stöd saknas

Riksdagen har tvingat regeringen att inta en tuff linje i förhandlingarna om långtidsbudgeten. EU-kommissionen fordrar att Sverige ska betala 54 miljarder per år i avgift – mer än kostnaden för hela rättsväsendet – vilket regeringen vägrat acceptera. Detta eftersom stöd i riksdagen saknas för en sådan ökning.

Ett spel för galleriet

Om regeringspartiers representanter i Bryssel röstar emot den egna regeringens linje noteras det i Bryssel. Och i förra veckan röstade Socialdemokraternas Erik Bergkvist och Miljöpartiets ledamöter för att avskaffa Sveriges rabatt och öka vår avgift med 30 procent.

En sådan handling av företrädare för regeringspartierna uttyds av andra förhandlare som att Sveriges förhandlingsposition inte är allvarligt menad. Andra förhandlare kan tolka ställningstagandet som en signal från Stockholm. Om så är fallet är regeringens tuffa position i frågan om EU-avgift endast ett spel för galleriet för att blidka riksdagen och hemmaopinionen.

Resulterar i färre poliser

Väljarna har rätt att veta om han agerar på instruktion från regeringen eller agerar självsvåldigt.

Charlie Weimers (SD) , Europaparlamentariker

Vi som är utomstående har svårt att veta om statsministern menar allvar med den hårda linjen i förhandlingarna. I Bryssel tror många att Socialdemokraterna kommer acceptera en högre långtidsbudget och ökade pålagor på skattebetalare om det kan gömmas från väljarna. 

Oavsett har regeringspartiernas parlamentarikers agerande underminerat den tuffa linje som riksdagen beslutat om, och kommer innebära högre skatt och färre läkare, sjuksköterskor, lärare och poliser i Sverige.

S och V för slöseri

Charlie Weimers (SD), europaparlamentariker.
Charlie Weimers (SD), europaparlamentariker. Foto: Sverigedemokraterna

När man gräver i detaljerna blir den negativa signalverkan än tydligare. Regeringspartierna och deras stödhjul har röstat för mycket slöseri. De har bara röstat emot slöseri när det är medialt intressant som i fallet med Europaparlamentets resande mellan Bryssel och Strasbourg. Men för att få reda på vad partierna verkligen tycker kan exempelvis ställningstagandet förra veckan i fråga om det snarlika reseslöseriet på EU:s cybersäkerhetsbyrå i Grekland studeras.

Cybersäkerhetsbyrån har ett kontor i Aten och ett annat på semesterön Kreta. Myndighetens byråkrater reser därför ständigt mellan kontoren. Ett ändringsförslag antogs som, på förslag av EU:s revisorer, uppmanade kommissionen slå samman kontoren för att minska på kostnaderna för onödigt resande, hotell och traktamenten.

Tyvärr röstade Bergkvist, hans svenska partivänner och Vänsterpartiets Malin Björk för att fortsätta detta slöseri. Det borde vara självklart för varje svensk parlamentariker att rösta emot flyttcirkusar till Kreta såväl som till Strasbourg.

SD mot slöseri

De som röstade på Sverigedemokraterna i EU-valet fick precis vad de beställt. Vi röstar mot slöseri och för att sänka EU:s budget och Sveriges avgift. Vi ger vårt stöd till konstruktiva förslag som att myndigheter ska dela högkvarter, spara kostnader, skapa synergier och öka sin effektivitet.

Kosta Sverige miljardbelopp

När det svenska rättsväsendet är i kris ska vi inte skicka mer pengar till Bryssel än vi sammantaget använder på polis, åklagare, försvarare, domstolar och kriminalvård.

I Europaparlamentet representerar Erik Bergkvist Socialdemokraterna i budgetfrågor. Hans agerande kan komma att kosta Sverige miljardbelopp i förhandlingarna om den framtida avgiften. Väljarna har rätt att veta om han agerar på instruktion från regeringen eller om han agerar självsvåldigt.

Nämnda personer

Charlie Weimers

Europaparlamentariker (SD)
Fil. kand i statsvetenskap (Karlstads uni., 2007)

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker (S), ledamot i partistyrelsen
Doktor i nationalekonomi (Umeå uni., 2001)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget