Waldemarsudde och Nationalmuseum går skilda vägar

KULTUR. Regeringen föreslår i vårbudgeten att konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde separeras från Nationalmuseum.

Med förändringen hoppas regeringen att Prins Eugens Waldemarsudde får ökade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet i enlighet med prins Eugens vilja i hans testamente. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Frågan om Waldemarsudde har utretts under en lång tid. Genom att avskilja Waldemarsudde från Nationalmuseum, vill regeringen lösa de organisatoriska problem som har funnits sedan staten tog över ansvaret år 1995.

Forrige artikel SKL: Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov Næste artikel Polisen ska snart slippa avliva katter