Vilket val är viktigast för vården?

VALENKÄT. Vilket valresultat på söndag är mest avgörande för vården – landstingsvalet eller riksdagsvalet? Åsikterna går isär bland beslutsfattarna, läs Altingets valenkät.

Emil Broberg (V), oppositionsråd Region Östergötland, tredje vice ordförande SKL
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Landstingsvalet. Det är här som vardagen för sjukvårdens styrs och bestäms. Riksdagen kan komma med lagar som förenklar och försvårar men det är i landstingen som man gör verkstad.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Hur vi löser bemanningsproblematiken och ger personalen en arbetsmiljö som de orkar att arbeta i. Sjukvården behöver hitta nya arbetssätt som innebär att man kan kombinera arbetet med livet utanför. Olika former av arbetstidsförkortning behöver stå högt upp på agendan.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och riksdagskandidat (L)
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– För mig kommunerna som har stort ansvar för hälso- och sjukvården för årsrika.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Hälso- och sjukvård kombinerad med omsorg för årsrika.

Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Värmland
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Viktigast är landstingsvalet, det är landstingspolitiken och det lokala politiska ledarskapet som gör skillnad. 

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Rekryteringsfrågan som till stor del är ett samhällsproblem mer än branschens problem. Utanför de större städerna är det svårt att rekrytera medarbetare även till kommun och näringsliv. Det problemet är starkt bidragande till upplevelsen av att samhället inte hålls ihop.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Dagens vårdorganisation, med 21 olika landsting, har passerat bäst-före-datumet. Den medicinska kvaliteten och chansen att överleva en svår diagnos är olika beroende på var i landet du bor. Det är orimligt. Det är heller ingen som tar ansvar för att skapa en jämlik vård. Det vill vi ändra på. För att alla – i hela landet – ska få tillgång till den bästa vården vill vi att staten ska ta över huvudansvaret för sjukvården. Därmed blir riksdagen det viktigaste valresultatet för vården.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Krisen i vården. Att kapa vårdköerna som innebär stort lidande, sjukdomar som förvärras och minskad överlevnadschans. Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och antalet patienter som får en operation i tid har sjunkit kraftigt. Nästan var 20:e patient vårdas exempelvis i en korridor.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Riksdag. Det är bra att ha en garant för högre statsbidrag  till välfärden. Detta möjliggör landstingens förutsättningar att ge personalen högre löner, förkortad arbetstid etcetera. Det är en garant för vettiga lagar som understödjer jämlik hälsa. En garant för att landsting med glesbygd samt högre ohälsa får högre statsbidrag exempelvis.
– Men självklart är landstingsvalet även det avgörande. Specifikt i mitt eget landsting. Stockholm. Här fordras en total ”make over”.
– Det ena förutsätter det andra .

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Personer med beroende. Vad gör vi och vad ska vi göra? Hur utvecklar vi vården och stödet?
– Psykiatrin. Hur får vi en standardiserad vård inom psykiatrin? Så viktigt. Dessutom att personer med svår depression eller som är psykotiska ska få hjälp – direkt.

Anders Henriksson (S) förste vice ordförande SKL och landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Kalmar län
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– För oss är båda valen lika viktiga. Politiken hänger ihop. Ska vi kunna fortsätta utveckla vården, göra den än bättre, ja då krävs ett socialdemokratiskt lett landsting och en socialdemokratisk ledd regering.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i denna valrörelse?
– Vi tycker att cancervården inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Var tredje invånare i Sverige kommer någon gång under sin levnad att insjukna i cancer och denna fråga har inte varit speciellt synlig i debatten. I Kalmar län är ett av våra vallöften att ta fram en strategi för att minska dödligheten i cancer.
– Sedan tycker vi också att debatten kring sjukvården handlat väldigt mycket om kris och katastrof. Mycket av den bilden som dominerat i massmedia känner vi inte igen i vårt landsting.

Ove Andersson, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Riksdagsvalet är viktigast. Utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård kräver nationella reformer; en nationell primärvårdsreform, fast läkare för alla som behöver det i hela Sverige och jämlik vård i hela landet. Det är viktiga frågor som måste lösas av regering och riksdag.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Resursbristen i vården; både ekonomisk och kompetensmässig. Detta har försummats under lång tid med försämrad tillgänglighet och kontinuitet i primärvården, ökande köer och brist på vårdplatser som följd.
 

Ulf Berg (M), oppositionsråd Landstinget Dalarna
Vilket valresultat är viktigast för vården – landsting eller riksdag?
– Viktigast för vården är landstingsvalet.

Vilken vårdfråga har inte fått tillräckligt fokus i valrörelsen?
– Tydliggöra att det till största delen är landstingets ansvar hur vården bedrivs. Av debatten kan man få intrycket att regeringen ansvarar.

Forrige artikel Här är kändisarna som vill ta plats i riksdagen  Här är kändisarna som vill ta plats i riksdagen  Næste artikel Beckman (M): Bidragsindustrin måste bort Beckman (M): Bidragsindustrin måste bort