Vänstern jublar: Regler för utstationering grundas på arbetsrätt

INTERNATIONELLT. Ändringarna i utstationeringsreglerna som bestämmer villkor och löner för utländska arbetare inom EU ska grundas på regler för arbetsmiljö och inte enbart på inre marknadsprinciper. Vänstern jublar medan högern buar.

EU-parlamentets rättsliga utskott röstade på måndagskvällen för att ändra den rättsliga grunden för reglerna kring utstationering så att de inte bara baseras på inre marknadsprinciper utan också på paragrafer om arbetsmiljön.

De svenska EU-parlamentarikerna som stödjer Kommissionens förslag, som i grund och botten går ut på att ha samma villkor både för inhemska och utländska arbetare, är nöjda.

– När EU-domstolen förr eller senare ska pröva ett fall om det nya direktivet så kommer det prövas i ljuset av direktivets syfte, det vill säga den juridiska basen. Om det då bara är en juridisk bas som handlar om fri rörlighet för tjänster leder det in domstolen till att tolka på ett visst sätt. Om man däremot bedömer direktivet utifrån hur det påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö då får vi ett mycket mer balanserat direktiv och förhoppningsvis bättre tolkningar, säger Max Andersson (MP) till Altinget i Strasbourg.

Jytte Guteland (S) beskriver utskottsbeslutet som ”en viktig vinst”. Hon tror att det är en förutsättning för att över huvudet taget kunna driva igenom Kommissionens förslag och därmed ersätta de nuvarande reglerna. Idag kan arbetare som tillfälligt skickas till andra medlemsländer av sina arbetsgivare få minimilön eller den lägsta lönen enligt kollektivavtal och därmed jobba under andra villkor än inhemska arbetare på samma arbetsplats.

– Om man ska få den här balansen som Kommissionen pratar om måste man också finna en balans i den rättsliga grunden. Jag tror att det skulle bli svårt för oss som vill driva arbetsrättsliga frågor om man inte har en rättslig grund som har sin utgångspunkt i sociala rättigheter, säger Jytte Guteland till Altinget.

Krånglar till det

Moderaten Christofer Fjellner som vill bevara dagens regler är inte lika nöjd. Att basera det nya direktivet på flera olika paragrafer i EU:s fördrag kommer bara krångla till det menar han.

– Erfarenheten säger att det är sällan saker blir lättare och tydligare när du har fler legala grunder i EU-lagstiftning. Det blir snarare otydligare och svårare att åstadkomma saker och ting, säger han till Altinget.

Fjellner ser även Kommissionens förslag om nya utstationeringsregler som krångligt. Det kommer det göra svårare att anställa utländska arbetare menar han. I Sverige kommer det slå mot ekonomin och särskilt mot byggsektorn där det 2015 fanns över 16 000 arbetare som var utstationerade från andra länder. Han går upp i varv när han pratar om förslagen från Kommissionen och kraven från hans politiska motståndare på vänsterkanten.

– Va fan, när vi har en större bostadskris och behovet av nybyggnation är större än någonsin samtidigt som arbetslösheten är låg och löneökningarna har varit stora inom byggsektorn, att då sitta och säga att man vill göra det svårare för människor från andra länder att komma hit och bokstavligen bygga Sverige, det är för mig helt obegripligt och oförsvarbart.

Inre marknad kräver schysta regler

Jytte Guteland håller inte med. Om EU:s inre marknad och den fria rörligheten ska fungera på lång sikt måste man skapa mer rättvisa villkor för de arbetare som rör sig över gränserna.

– Om vi vill försvara den inre marknaden och vi vill att den ska fungera så är det viktigt att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden. De som är tondöva för den här lönedumpningen som sker och som inte ser vilka sociala spänningar det skapar i våra samhällen de riskerar att skapa stora problem på den inre marknaden, säger hon.

Kommissionens förslag om nya regler för utstationering ska tas upp i parlamentets sysselsättningsutskott i juli. När det gäller det nya direktivets rättsliga grund behöver det också godkännas av en majoritet av ledamöterna i plenum. De väntas rösta i höst.

Forrige artikel Snart stänger riksdagen – hit hann regeringen Snart stänger riksdagen – hit hann regeringen Næste artikel Låga betyg i sexan följer med till nian Låga betyg i sexan följer med till nian