Vaktavlösning i försvarsutskottet 

FÖRDELNING. Niklas Karlsson (S) blir ny ordförande i försvarsutskottet. Och även V och MP byter ut sina ledamöter.

Efter slantsingling mellan gruppledarna Anders Ygeman (S) och Tobias Billström (M) fördelades presidieposterna mellan blocken. Ordförandeposten i försvarsutskottet, som normalt leds av ett parti från oppositionen, gick till Socialdemokraterna. Sedan S försvarspolitiska talesperson Åsa Lindestam blivit vald till 1:e vice talman blir det ett nytt ansikte, Niklas Karlsson, som kommer att hålla i ordförandeklubban.

Vill se breda lösningar 

Karlsson kom in i riksdagen 2014 och har sin tidigare utskottserfarenhet från finansutskottet. Men han har en lång karriär inom partiet. Bland annat har han varit kommunalråd i Landskrona i 12 år, är medlem av partistyrelsen sedan 2005 och leder just nu den parlamentariska “Kommunutredningen”. Säkerhetspolitik är däremot inget han har haft som specialområde tidigare.  

– Jag fick frågan från valberedningen om jag var intresserad att bli gruppledare i försvarsutskottet för Socialdemokraterna. Det tror jag bottnar i min breda allmänpolitiska erfarenhet snarare än på grund av min sakkunskap, säger han till Altinget. 

Niklas Karlsson säger att han tycker att blocköverskridande lösningar och breda överenskommelser är viktiga för att förstärka försvaret långsiktigt. Att peka ut en enskild fråga som den viktigaste menar han är svårt:

– Utan det handlar mer generellt om att stärka svensk försvarsförmåga, säger han. 

Ville till annat utskott

Miljöpartiets tidigare utskottsledamot, partiets försvarspolitiska talesperson Anders Schröder fick lämna riksdagen. MP:s nya ansikte i utskottet blir den nyblivna riksdagsledamoten Elisabeth Falkhaven. 

– Det känns stort. Det är ett väldigt tungt utskott. Jag är ödmjuk och tacksam att jag fick komma dit, säger Falkhaven till Altinget.  

Någon tidigare erfarenhet av försvarsfrågor har hon inte. Sitt yrkesliv har hon ägnat åt natur, miljö och klimat berättar hon, de senaste 15 åren på hushållningssällskapet i Halland med att utveckla gröna näringar. Hon ville egentligen till miljö- och jordbruksutskottet men det ville å andra sidan nästan alla miljöpartisterna säger hon.

Nu väntar plugg

Även om området är nytt har hon redan nu åsikter om utformningen av säkerhetspolitiken.

– Jag tycker att vi behöver ett bredare säkerhetstänk generellt utifrån var vi står just nu när det gäller klimatförändringarna. Inte bara “försvarförsvaret” utan hela totalförsvaret och civilförsvaret, säger hon.  

Den närmaste tiden väntar en pluggperiod för att sätta sig in i alla frågor.  

– Jag fick med mig tre tjocka böcker hem, “där har du att göra under helgen”. Så jag har redan börjat läsa igenom om materielbehov och liknande. Det är väldigt mycket plugg och jag får prata med vår representant som vi hade där förra mandatperioden, säger hon.

V byter också 

Också Vänsterpartiet byter person i försvarsutskottet. Stig Henriksson lämnade riksdagen och utskottet 2017 och efterträddes då av Lotta Johnsson Fornarve. Nu när Johnsson Fornarve valts till andre vice talman går utskottsplatsen till nyblivna riksdagsledamoten Hanna Gunnarsson. Hon har tidigare varit lokalpolitiker i Skåne. Och hon ville till försvarsutskottet. 

– Jag hade det högst upp på min önskelista, säger hon till Altinget.

Att hon är intresserad av försvarsfrågor har att göra med hennes hemadress.

– Jag bor i Revinge by, ett stenkast från P7. Mitt intresse för försvarsfrågor har egentligen väckts av att jag bor just där och ser och hör ganska mycket av försvarets verksamhet, säger hon.   

Nato-frågan viktig

Och på frågan om vilken den viktigaste försvarspolitiska frågan är just nu kommer svaret snabbt.

– För mig och Vänsterpartiet är självklart frågan om alliansfrihet och neutralitet absolut viktigast. Vi är ju motståndare till ett Natomedlemskap och att vi överhuvud taget har närmat oss till Nato som vi har gjort.  

Forrige artikel LISTA: Alla ledamöter i utskotten Næste artikel Fler lärare får indraget lärarlönelyft Fler lärare får indraget lärarlönelyft