V till val på förkortad arbetstid och delad föräldraförsäkring

PARTIKONGRESS. Vänsterpartiet ligger långt ifrån regeringen i många frågor. Det framgår tydligt av partistyrelsens valplattform inför kongressen i februari.

Vänsterpartiet har under den pågående mandatperioden genom budgetsamarbete med regeringen fått igenom flera av sina förslag trots att partiet inte fick följa med in till Rosenbad. Bland annat var det Vänsterpartiet som var drivande i frågan om mer pengar till välfärden, avdragsrätt för fackföreningsavgiften och sänkt skatt för dem som lever på sjukersättning.

Sextimmars arbetsdag

I partistyrelsens förslag till valplattform inför det kommande riksdagsvalet lägger V flera förslag som ligger en bra bit från regeringspartierna och milsvid från övriga riksdagspartier. Bland annat vill partiet se en helt delad försäkring. V vill också se att steg tas mot en 30-timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag. Ett tredje juridiskt kön ska införas och ett barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två, om Vänsterpartiet får bestämma.

Klassisk vänsterpolitik

Valplattformen genomsyras av klassiska vänsterförslag. I plattformen står att “vänsterpolitik handlar om att göra andra prioriteringar än marknaden. Politiken ska vara en motkraft”. I skottgluggen står framförallt banksektorn, storföretag och höginkomsttagare. För banksektorn vill partiet se en ökad skatt. Plattformen innehåller även mål om progressiv skatt på kapitalinkomst, stopp av skattesmitning samt införande av en miljonärsskatt, en variant av den tidigare avskaffade förmögenhetsskatten. I plattformen argumenteras för att storföretag och banker bestämmer allt för mycket på bekostnad av politikerna och i förlängningen befolkningen.

Grön investeringsbank

När det gäller infrastruktur vill partistyrelsen gå till val på att återförstatliga järnvägen och öka incitamenten att undvika flyget. En nollvision gällande fossila utsläpp år 2040 finns också med. För att underlätta omställningen vill partiet att Sverige före år 2022 ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital. Tanken med den är att företag, regioner och kommuner ska kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta.

Omlokalisering

Vänsterpartiet slår i valplattformen också ett slag för landsbygden. Dels vill partiet se att alla nya statliga myndigheter ska läggas utanför storstäderna samt att fler av de befintliga ska omlokaliseras. Ett annat förslag för att göra det mer attraktivt att flytta till landsbygden är att människor som jobbar i bristyrken ska kunna få sina studielån avskrivna om de bor och jobbar i glesbygd.

Vänsterpartiets fattar beslut om partistyrelsens förslag till valplattform på kongressen i början av februari.

 

Forrige artikel Fem tunga skolutredningar att hålla koll på Fem tunga skolutredningar att hålla koll på Næste artikel Rakare bud kring tillsyn får tummen upp Rakare bud kring tillsyn får tummen upp
Ex-minister får EU-toppjobb

Ex-minister får EU-toppjobb

Thomas Östros, tidigare skatte, utbildnings- och näringsminister, blir ny vice ordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

DEBATT. Finansministern Magdalena Andersson (S) backar från att begränsa skatteflykten. Det krävs ökad öppenhet och transparens för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen, skriver Tony Haddou (V).