Debatt

V: Stoppa vapenexporten till Saudiarabien och Qatar

Regeringens uttalade feministiska ambitioner för utrikespolitiken rimmar illa med svensk vapenexport till de icke-demokratiska länderna Saudiarabien och Qatar. Det skriver Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling (V).

”Vänsterpartiets förslag om att stoppa all vapenexport till länderna som deltar i kriget i Jemen är ett av många beslut som måste tas för att vända utvecklingen i landet”.
”Vänsterpartiets förslag om att stoppa all vapenexport till länderna som deltar i kriget i Jemen är ett av många beslut som måste tas för att vända utvecklingen i landet”.Foto: AP/Wael Qubady/TT
Håkan Svenneling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nya leveranser av vapenexport skickas från Sverige till Saudiarabien och Qatar, två icke-demokratiska länder som bedriver aktiv krigsföring i Jemen. Regeringen ger otydliga besked kring hur de nya tillstånden för vapenexport har beviljats. Vänsterpartiet anser i stället att all vapenexport till länder som krigar i Jemen måste stoppas.

Upphör med export omgående

Den svenska vapenexporten nådde under 2020 rekordhöga höjder – totalt 16,3 miljarder kronor. Mer än fem gånger så mycket krigsmateriel exporteras i dag jämfört med i början av 2000-talet. Bland köparna finns en lång rad diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Trots ett förnyat regelverk från 2018 som skulle begränsa vapenexporten till diktaturer och krigförande länder har vapenexporten ökat kraftigt till den saudiledda koalitionen – de icke-demokratiska länder som deltar militärt i kriget i Jemen. 2020 års export på 3,3 miljarder kronor till enbart Förenade Arabemiraten är större än hela den sammanlagda svenska vapenexporten till den saudiledda koalitionen sedan kriget i Jemen började 2015.

Vänsterpartiet anser att all vapenexport till de länder som deltar militärt i kriget i Jemen, oavsett om det är nya tillstånd eller följdleveranser, bör upphöra omgående. Även om regeringen gärna nämner att Sverige har ett av världens striktaste regelverk för vapenexport får det svag effekt när de mest extrema tolkningar görs för att maximera exporten.

Förbud råder

I själva verket råder i grunden ett förbud mot krigsmaterielexport i svensk lagstiftning, det vi kallar för vapenexport. Varje exportaffär som beviljas efter bedömningar av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är ett undantag från den lagstiftningen.

Det jemenitiska folket måste sättas före svenska vapenföretags vinstintressen.

Regeringen och ISP hänvisar ofta till att export till icke-demokratiska och krigförande länder som ges undantag från det generella förbudet är följdleveranser. Det är med andra ord inte nya utförseltillstånd som beviljats. Samtidigt går det att läsa i regeringens årliga skrivelse om vapenexport att just nya tillstånd har beviljats till Saudiarabien och Qatar, båda icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten.

Svenskt krigsmateriel förvärrar

De nya tillstånden till Saudiarabien och Qatar, som alltså det striktare regelverket från 2018 var till för att förhindra, faller under kategorin internationella samarbeten. Regeringen ger dessvärre otydliga svar kring vad det är för samarbeten eller hur de nya tillstånden till Saudiarabien och Qatar kan berättigas. Det är problematiskt och utgör en dålig grund för hur lagstiftningen om vapenexport efterföljs.

Än mer problematiskt är det för folket i Jemen. Den humanitära kris som svenskt krigsmateriel är med och förvärrar i Jemen drabbar kvinnor och barn hårdast. För dem spelar det ingen roll ifall det är nya tillstånd för vapenexport eller följdleveranser. Regeringens uttalade feministiska ambitioner för utrikespolitiken rimmar illa med svensk vapenexport.

Sverige behöver ta ansvar

Det jemenitiska folket måste sättas före svenska vapenföretags vinstintressen. Samtliga sex länder i den Saudiledda koalitionen är auktoritära stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna och alldeles uppenbart deltar i en väpnad konflikt. De uppfyller alltså samtliga kriterier för att nekas svenska vapen – ändå fortsätter export till dem.

Världens striktaste regelverk för vapenexport förser inte diktaturer och krigförande länder med krigsmateriel – särskilt inte med nya tillstånd vars följdleveranser kan fortgå lång tid framöver. Vänsterpartiets förslag om att stoppa all vapenexport till länderna som deltar i kriget i Jemen är ett av många beslut som måste tas för att vända utvecklingen i landet. Fred, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna är möjligt i Jemen. Att Sverige tar sitt ansvar är fullständigt nödvändigt för att det ska bli verklighet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00