Debatt

V: Oroväckande att stora delar av Norrbotten blir militärt övningsfält

DEBATT. Militariseringen av Arktis märks i vårt eget land, inte minst genom militärövningar i norra Sverige. Om regeringen vill bekämpa klimatförändringen och minska de militära spänningarna krävs mer än ord, skriver Håkan Svenneling och Elin Segerlind (V).

"När isen smälter öppnas nya transportleder upp genom nordost- och nordvästpassagerna. Fossila ämnen som länge varit omöjliga att komma åt blir nu möjliga att ta upp anser en del."
"När isen smälter öppnas nya transportleder upp genom nordost- och nordvästpassagerna. Fossila ämnen som länge varit omöjliga att komma åt blir nu möjliga att ta upp anser en del."Foto: AP Photo/David Goldman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Håkan Svenneling (V)
Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson
Elin Segerlind (V)
Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson


Arktis står inför stora klimatförändringar med en uppvärmning som ökar dubbelt så fort som någon annanstans i världen. Trots att Arktis är en del av Sverige och att klimatförändringar, miljöhot och säkerhetspolitiska konflikter har direkt påverkan på vårt land är debatten om Arktis i stort sett frånvarande i Sverige.

För Vänsterpartiet är det självklart att Sverige ska arbeta för ett hållbart nyttjande av Arktis resurser, respekt för ursprungsbefolkningarnas rättigheter, minskade militära spänningar och ökat internationellt utbyte.

Nya hot

När isen smälter öppnas nya transportleder upp genom nordost- och nordvästpassagerna. Fossila ämnen som länge varit omöjliga att komma åt blir nu möjliga att ta upp anser en del.

Det är av yttersta vikt att vidhålla ett nära samarbete mellan samtliga länder som inkluderas i Arktis närområde, Ryssland inkluderat.

Håkan Svenneling och Elin Segerlind, Vänsterpartiet
Elin Segerlind (V). 
Elin Segerlind (V).  Foto: Jessica Segerberg

Enligt uppskattningar finns en tredjedel av världens ännu ej upptäckta naturgasreserver och drygt 10 procent av världens oljereserver i Arktis. Det innebär både nya hot mot miljön och att risken för säkerhetspolitiska spänningar i regionen ökar.

Ett av de mer absurda exemplen på ett ökat internationellt intresse för Arktis är när USA:s president Donald Trump förra året försökte köpa Grönland. Även Norge vill utveckla sin oljeindustri genom nya exploateringar i Arktis likaså flera stora oljebolag. Dessutom visar Kina ett allt större intresse för Arktis, bland annat genom att investera i en isbrytare och man har under de senaste åren försökt beskriva sig som ett "nära Arktis-land". Detta trots att den landets närmaste gräns till Arktis ligger 1 400 kilometer bort.

Ett upptrissat läge

Håkan Svenneling (V).
Håkan Svenneling (V). Foto: Jessica Segerberg

Även om stora delar av Arktis inte ligger inom något lands territorialgränser gör ett flertal länder anspråk på betydande delar av området. Det gäller både Ryssland, USA, Kanada, Norge och Danmark.

Ländernas geografiska anspråk backas också upp militärt, bland annat genom att kärnvapenalliansen Nato har blivit en aktör i regionen. Ett annat exempel är hur Ryssland för ett par år sedan färdigställde en ny militärbas på den arktiska ögruppen Franz Josefs land. Det upptrissade säkerhetspolitiska läget mellan Nato, Ryssland och Kina riskerar att få förödande konsekvenser.

Norrbotten görs till övningsfält

Militariseringen av Arktis märks även i vårt eget land, inte minst genom de internationella militärövningarna i norra Sverige. Vänsterpartiet ser med oro på hur stora delar av Norrbotten görs om till ett militärt övningsfält.

Krävs mer än ord

Regeringen har nyligen lagt fram en skrivelse om sin Arktiska strategi för riksdagen. Sverige deltar i en rad viktiga och bra samarbeten internationellt. Att det samtidigt saknas konkret politik på ett större plan är påtaglig. Om regeringen menar allvar med att bekämpa klimatförändringen och att minska de militära spänningarna i regionen krävs mer än ord.

Riv upp avtalet med Nato

Vänsterpartiet menar att Sverige måste öka takten i klimatarbetet. Vi vill se ett totalstopp för fossilutvinning i den arktiska regionen och att Sverige driver på för ett moratorium mot gruvdrift på djuphaven.

För att minska de säkerhetspolitiska spänningarna bör Arktis liksom Antarktis bli ett neutraliserat och demilitariserat område, fritt från kärnvapen. Nato ska inte tillåtas öva eller testa vapensystem inom Sveriges territorium och det så kallade samförståndsavtalet med Nato bör rivas upp. Det är av yttersta vikt att vidhålla ett nära samarbete mellan samtliga länder som inkluderas i Arktis närområde, Ryssland inkluderat.

Arktis drabbas i dag hårt av den klimatkris som mänskligheten skapat. Det är anständigt att nu inte göra det värre genom att utvinna de fossila tillgångarna som finns där och vars användning skulle leda till än svårare tillstånd för regionen. Vi har chansen att göra något bättre för Arktis och den chansen måste vi ta. Det är vårt ansvar gentemot såväl urfolk som kommande generationer.

Nämnda personer

Elin Segerlind

Kommunikatör Wargön Innovation

Håkan Svenneling

Riksdagsledamot (V), utrikespolitisk talesperson
pol.kand (Karlstads uni. 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00