Utredning om sexbrott omvandlas

BROTT.  Regeringen omvandlar den sittande utredning om sexualbrotten och straff mot våldtäkt. Frågan ska nu utredas av en parlamentarisk kommitté.

Före valet tillsatte alliansregeringen en utredning på initiativ av Socialdemokraterna och de rödgröna. Redan samma dag som han tillträdde sade justitieminister Morgan Johansson (S) att den utredningen ska göras om så att frågan ses över av en parlamentarisk kommitté, alltså med representanter för alla riksdagspartierna, i stället för en ensamutredare som den förre regeringen beslutade. Med en parlamentarisk kommitté ökar möjligheterna att få bredare politisk förankring tidigt, enligt Morgan Johansson.

Nya direktiv

Regeringen har nu fattat det formella beslutet att omvandla utredningen. Uppdraget ändras inte i nuläget, och en av frågorna är att granska om det ska krävas samtycke till sex för att undgå att straffas för våldtäkt.  En annan fråga är om Sverige ska följa Norge och införa straff för oaktsamhet vid våldtäkt.  Det skulle innebära att det går att straffa den som borde insett att offret befann i en särskilt utsatt situation vid övergreppet, till exempel var berusad, och inte alls ställde upp frivilligt.

Ytterligare en del av uppdraget är att analysera varför så få anmälningar leder till åtal och fällande dom. Av drygt 6 000 anmälningar om våldtäkt år 2012 ledde runt en femtedel till åtal.

Senast den 1 februari 2016 ska kommittén vara klar med uppdraget och redovisa sina slutsatser för regeringen.

 

Forrige artikel Fria läkemedel för barn nästa sommar Næste artikel Irland föredrar lån från Sverige
Ex-minister får EU-toppjobb

Ex-minister får EU-toppjobb

Thomas Östros, tidigare skatte, utbildnings- och näringsminister, blir ny vice ordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

DEBATT. Finansministern Magdalena Andersson (S) backar från att begränsa skatteflykten. Det krävs ökad öppenhet och transparens för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen, skriver Tony Haddou (V).