Lag mot våldtäkt byggs ut

RÄTTSVÄSEN. Dagens regler mot våldtäkt ska nu granskas av en utredare. Bland annat ska frågan om att straffa oaktsamhet vid sexbrott tas upp.

Enligt direktiven ska utredaren, Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, granska om ett större ansvar ska läggas på gärningsmannen. Det kan ske genom att Sverige följer det norska exemplet och inför straff för oaktsamhet vid våldtäkt.  Det skulle innebära att det går att straffa den som borde insett att offret befann i en särskilt utsatt situation vid övergreppet, till exempel var berusad, och inte alls ställde upp frivilligt.

Ytterligare en del av uppdraget är att på nytt överväga om det ska krävas samtycke till sex för att undgå att straffas för våldtäkt. Det är en omdebatterad fråga som har utretts tidigare, men hittills har det inte funnits ett majoritetsstöd i riksdagen för en sådan regel.

Dessutom ska Heidenborg analysera varför så få anmälningar leder till åtal och fällande dom. Av drygt 6 000 anmälningar om våldtäkt år 2012 ledde runt en femtedel till åtal.

Senast den 1 februari 2016 ska utredaren redovisa sina slutsatser för regeringen.

En annan fråga som diskuterats på senare år är om det behövs en ny brottsrubricering med strängare straffskala än den som gäller för grov våldtäkt. En lösning kan vara är att införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt”. Det är ett förslag som bland andra Socialdemokraterna har fört fram. Regeringen kommer i ett senare skede att ge utredaren ett tilläggsuppdrag att granska också den frågan.

Ett av skälen till uppdraget att riksdagen tidigare i år uppmanade regeringen att se över lagstiftningen mot våldtäkt.

 

Forrige artikel Tröstlös diplomati om beslagtagna barnböcker Tröstlös diplomati om beslagtagna barnböcker Næste artikel Hjälpsam skurk kan få lägre straff