Utredaren: Minskad rökning med fler förbud

FOLKHÄLSA. Tobaksutredaren Göran Lundahl vill avnormalisera rökning. För att nå dit föreslår han ett utökat rökförbud på allmän plats samt tillståndsplikt och exponeringsförbud för tobaksförsäljning.

Den särskilde utredaren Göran Lundahl med folkhälsominister
Gabriel Wikström (S) på en pressträff.<br>
Den särskilde utredaren Göran Lundahl med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) på en pressträff.
Ella Sundström

– Det är ungefär 100 000 svenskar varje år som insjuknar på grund av rökning och 12 000 dör, en samhällskostnad på 30 miljarder. Vi kan inte stå och titta på när den utvecklingen fortsätter, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) till Altinget.

Under onsdagen presenterade Tobaksdirektivsutredningen sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår en rad åtgärder för att minska tobakskonsumtionen. Rökförbudet ska utökas till bland annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger och busstationer.

Det innebär att den som är ansvarig för att disponera utrymmet, restaurangen eller busskuren, är skyldig att upprätthålla rökförbudet genom att skylta ordentligt och be rökande personer att avlägsna sig. Praktiskt finns det dock gränsdragningsproblem menar utredaren Göran Lundahl. Men erfarenheterna internationellt av den här typen av förbud är väldigt goda. Rökförbudet kommer också att gälla produkter som inte innehåller tobak, men som ändå avger rök. Exempelvis vattenpipor och e-cigaretter.

– Det är också svårt att upprätthålla ett förbud mot rökning när det får ryka från andra saker, säger Göran Lundahl till Altinget.

Det är svårt att upprätthålla ett förbud mot rökning när det får ryka från andra saker

Göran Lundahl, Särskild utredare

Rökförbudet står på två ben. Dels ska den passiva rökningen minskas, dels handlar det om att inte utsätta folk för ett rökande beteende.

– Man ska avnormalisera tobaksbruket, säger Göran Lundahl.

Tillståndsplikt och exponeringsförbud införs

Utredningen föreslår även att det ska införas en tillståndsplikt vid försäljning av tobak. I dag är det olagligt att sälja tobak utan att först ha anmält det. Men i praktiken kan en anmälan ske efter att en polis uppmärksammat att den saknas. Skillnaden nu blir att tillståndsplikten är mer omfattande och också innebär en lämplighetsprövning av försäljaren.

Det föreslås också att det ska införas ett exponeringsförbud för tobaksprodukter. Eftersom det rör sig om allt från små tobakshandlare till stora mataffärer har utredningen inte i detalj pekat ut hur ett exponeringsförbud skulle kunna se ut.

– Att gå in och reglera i vilka typer av lådor eller skåp de har produkterna är inte ändamålsenligt. Utan vi reglerar effekten. Man ska inte visa upp de här sakerna.

Däremot blir det inget förslag om neutrala tobaksförpackningar i nuläget. Utredningen anser att det vore lämpligt att införa den typen av förpackningar, att det är tobakspolitiskt motiverat och förenligt med i stort sett all lagstiftning förutom tryckfrihetsförordningen.

– Det beror på att man jämställer en förpackning med tryckt skrift och om staten bestämmer exakt hur den här tryckta skriften ska se ut så måste man ändra grundlagen.

Det ligger utanför dock utanför Tobaksdirektivsutredningens uppdrag att föreslå ändringar i grundlagen. Istället har Mediegrundlagsutredningen, som ska presentera sitt betänkande till hösten, fått i uppdrag att undersöka den frågan vidare.

Kan genomföras under mandatperioden

De påverkbara hälsoklyftorna ska upphöra inom en generation om regeringens mål går i uppfyllelse. Folkhälsoministern tror att utredningens förslag kan spela en viktig roll i att uppnå detta.

– Vi vet ju att en stor del av hälsoklyftorna beror på skillnader i rökbeteende och kan man minska rökningen generellt kommer man också att minska hälsoklyftorna, säger Gabriel Wikström.

Utredningen skickas nu på remiss. Gabriel Wikström menar att många av förslagen är intressanta, men att han nu väntar på remissvaren innan regeringen kan bestämma vilka förslag som blir aktuella att gå vidare med. Samtidigt menar han att förslagen tillsammans kan göra en skillnad för att minska tobaksbruket.

– Jag har en förhoppning om att vi kommer att kunna genomföra ett antal förslag under den här mandatperioden.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU

Vad händer nu?

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter och organisationer, däribland de politiska partierna, som för ge synpunkter på slutsatser. Här finns hela slutbetänkandet: "En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk" (SOU 2016:14).

Läs mer:

"Sverige får färglösa tobakspaket"E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00