Utländska investeringar som skadar landet ska kunna stoppas

Arbetet med att införa en stoppregel för utländska investeringar som innebär en risk för Sveriges säkerhet har pågått i flera år. Nu går regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer (M) vidare med förslagen i den utredning som företrädaren Morgan Johansson (S) tillsatte år 2019.

Partikollegor. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M).
Partikollegor. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M).Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

– Det är dags för Sverige att komma ifatt, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) vid en pressträff på torsdagen tillsammans med ministerkollegan Carl-Oskar Bohlin (M).

Det Strömmer syftar på är att 18 av 27 medlemsländer i EU redan har ett regelverk för att kunna granska – och kunna sätta stopp för – investeringar i så kallad skyddsvärd verksamhet.

– Vi vill att en granskningsmyndighet ska ha möjlighet att granska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet. Och, om det är nödvändigt, också kunna förbjuda de här investeringarna, säger Gunnar Strömmer och meddelar att regeringen nu beslutat om en lagrådsremiss.

Strömmer och Bohlin är båda noga med att påpeka att en sådan här lag har varit ett vallöfte från Moderaterna sedan valrörelsen 2018. Men det som regeringens lagförslag utgår från är en utredning som hans företrädare justitieminister Morgan Johansson (S) tillsatte 2019. Utredaren Sten Heckscher lämnade sina förslag i slutet av år 2021. Så sent om i maj lovade Morgan Johansson att en proposition var på väg

Detaljerna beslutas av regeringen

Regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar ska enligt lagförslaget meddela föreskrifter om:

1. vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av denna lag

2. vilka kritiska råvaror och andra metaller och mineral som ska omfattas av denna lag

3. vilka framväxande teknologier och vilken annan strategiskt skyddsvärd teknologi som ska omfattas av denna lag

ur lagrådsremissens förslag till lagtext

De typer av verksamhet som ska omfattas av kravet på granskning vid direktinvesteringar är:

Däremot ska inte investeringar i medieföretag omfattas, skriver regeringen i det lagförslag som nu lämnats för granskning till Lagrådet. Det är helt linje med utredaren Sten Heckschers förslag.

Närmare definitioner av exempelvis samhällsviktig verksamhet kommer att fastställas senare, genom föreskrifter.

Inte heller vilken myndighet som blir granskningsmyndighet kommer att slås fast i lagförslaget, utan det är upp till regeringen att bestämma.

– Man kan ju se på utredningens förslag som pekar ut Inspektionen för strategiska produkter som en lämplig myndighet, säger Gunnar Strömmer.

Utgångspunkter för det nya systemet

• Anmälningsskyldighet för investeraren

• Anmälan vid investeringar som innebär visst inflytande i eller förvärv av skyddsvärd verksamhet

• Anmälningsskyldighet oavsett nationalitet eller säte

• Upplysningsskyldighet för det svenska företaget

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.