Utfasning av bistånd stoppas

BISTÅND. Bolivia och Burkina Faso kommer att få fortsatt svenskt bistånd. Den borgerliga regeringen inledde en utfasning av biståndet under 2013 och 2014. Men nu avbryter regeringen detta och det bilaterala biståndet till de båda länderna ska återupptas, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Biståndsramen för nästa år uppgår till 40,4 miljarder kronor. Och ramen ligger därmed nära målet om att 1 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd.  En del av biståndet, 8,4 miljarder kronor, går till mottagandet av asylsökande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige. Att en del av biståndet räknas av på detta sätt har nyligen kritiserat av fler biståndsorganisationer. Men regeringen stödjer sig på det internationella regler som gör detta möjligt.

Forrige artikel Långa myndigheter blir ännu längre Næste artikel 101 000 fler i jobb
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).