Debatt

Utan ny kärnkraft är industrinationen Sverige hotad

Den svenska elförsörjningen har snabbt försämrats. Efter de senaste årens kärnkraftsnedläggningar ser vi hur företag och privatpersoner tvingas stänga av elen under pristopparna, hur producenter tvingas höja priserna och hur en allt större klyfta mellan norra och södra Sverige skapas. Situationen blir allt mer ohållbar och behöver lösas på både kort och lång sikt, skriver moderata företrädare för Sveriges tre största regioner.

”Att Socialdemokraterna under sina snart åtta år vid regeringsmakten lyckats förvandla ett av världens mest pålitliga och klimatvänliga el-system till ett instabilt och dyrt sådant är ett bevis på att partiets regeringsduglighet och ansvarskänsla har förlorats.”
”Att Socialdemokraterna under sina snart åtta år vid regeringsmakten lyckats förvandla ett av världens mest pålitliga och klimatvänliga el-system till ett instabilt och dyrt sådant är ett bevis på att partiets regeringsduglighet och ansvarskänsla har förlorats.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Angela Fasth
Anna Jähnke
Leif Gripestam
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elförsörjningen i Sverige är en komplicerad fråga som kräver åtgärder både på kort och lång sikt. På kort sikt för att de skenande elpriserna redan i dag gör att Sverige tappar arbetstillfällen, konkurrenskraft samt slår hårt mot många hushåll när elräkningen ska betalas. På lång sikt för att den gröna omställningen och Sveriges roll som ett föregångsland inom miljö och klimat blir omöjlig utan ett pålitligt och utsläppsfritt elsystem.

Instabil elförsörjning

Sveriges elförsörjning måste bygga på en stabil baskraft i form av planerbar elproduktion från vatten- och kärnkraft. När förnybara energikällor byggs ut måste det ske i takt med utbyggd baskraft.

Tyvärr har betydelsen av planerbara energikällor inte tagits på allvar av regeringen. Under Socialdemokraternas tid vid makten har instabiliteten i elsystemet ökat på grund av att fullt fungerande kärnkraftsreaktorer har lagts ned samtidigt som väderberoende energislag som vind- och solkraft har byggts ut. Avvecklingen av kärnkraften har genomförts i strid med folkviljan och mot bättre vetande.

Utan ny kärnkraft hotas Sveriges position som en ledande industrination. Vattenkraften är redan fullt utbyggd och kan inte producera när älvarna fryser och vindkraften kan inte leverera vindstilla och kalla vinterdagar, när behovet av el är som störst. Vattenkraften riskerar dessutom att minska på sikt när den utsätts för ny miljöprövning.

Planera för ny kärnkraft

Utan kärnkraft står då Sverige inför roterande bortkopplingar av elkonsumenter och blir alltmer beroende av smutsig el från omvärlden. Därför behöver regeringen tillsammans med näringslivet omedelbart börja planera för ny kärnkraft. Inte bara på redan befintliga platser som Forsmark och Ringhals, utan det måste även bli möjligt att bygga ny kärnkraft på fler platser i landet.

Systemet med olika elområden behöver snarast förändras för att jämna ut skillnaderna.

Utöver detta behöver vi också reformera det nuvarande systemet med fyra elområden. När systemet infördes var förhoppningen att de högre elpriserna i elområde tre och fyra skulle jämnas ut genom att fler aktörer skulle vilja förlägga elproduktion inom dessa. Men när kärnkraften i södra Sverige avvecklades ledde detta i stället till att skillnaderna mellan norra och södra Sverige blev allt större. Systemet med olika elområden behöver därför snarast förändras för att jämna ut skillnaderna.

Inte mer ansvarslös och skadlig politik

Oavsett hur snabbt vi kan ombilda elområdena och bygga ny kärnkraft kommer det ta tid innan dessa reformer ger resultat. Under tiden kommer höga elräkningar fortsätta att svida i hushållens ekonomi. Därför är vi mycket positiva till att Moderaterna på nationell nivå har föreslagit ett slopande av energiskatten under januari och februari. Det hade sparat en vanlig villa någonstans mellan 1 500–2 000 kronor i månaden, som efter senaste månaders elprisrekord kunnat erhålla elräkningar på upp till 10 000 kronor i månaden.

Att Socialdemokraterna under sina snart åtta år vid regeringsmakten lyckats förvandla ett av världens mest pålitliga och klimatvänliga el-system till ett instabilt och dyrt sådant är ett bevis på att partiets regeringsduglighet och ansvarskänsla har förlorats.

Vad Sverige behöver är inte mer av samma ansvarslösa och skadliga politik, utan konkreta reformer för ett robust elnät och ny kärnkraft. Det kan bara en regering som leds av Moderaterna leverera.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00