Ulrika Carlsson: Lärarbristen kräver snabba åtgärder

REPLIK. Ulrika Carlsson (C) försvarar förslaget om att tillfälligt slopa lärarlegitimationen med att det skulle frigöra tid för de redan legitimerade lärarna. Hon poängterar även att det är just en tillfällig lösning och att lärarlegitimationen långsiktigt ändå är rätt väg att gå.

Av: Ulrika Carlsson (C)
riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Svensk lärarbrist slår alla rekord. Vi kan inte sitta och vänta på att långsiktiga investeringar ska ge effekt. Det handlar om här och nu. Elever har rätt till en god utbildning och lärare ska kunna känna glädje och motivation när de går till arbetet. Centerpartiet har därför flera förslag för att stärka lärarkåren och därmed svensk skola. Att tillfälligt bortse från lärarlegitimationen är bara en av dessa.

Slopa lärarlegitimationen tillfälligt

Lärarbristen är akut och det krävs snabba åtgärder för att lösa. Redan våren 2015 varnade Statistiska Centralbyrån, för att lärarbristen förvärrats och beräknade att 65 000 lärare kommer att saknas 2025. Över hälften av lärarna som nyanställdes under förra läsåret saknade pedagogisk högskoleexamen enligt Skolverket.

Ett tillfälligt slopande av lärarlegitimationen frigör tid för de legitimerade lärare som måste vara delaktiga när olegitimerade lärare sätter betyg. Det gör att lärare utan lärarlegitimation fullt ut kan undervisa i och med möjligheten att sätta betyg. Ytterst är det rektorn som avgör vem som får undervisa och sätta betyg.

Centerpartiet var med och införde lärarlegitimationen och tycker att det långsiktigt är rätt väg att gå. Därför är det viktigt att belysa att ett femårigt undantag från lärarlegitimationen bara är tillfälligt, och inte ska ses som den enda lösningen. Åtgärderna måste vara flera. Långsiktigt måste läraryrkets attraktion stärkas och det måste skapas fler vägar in i yrket. Flera av våra förslag överensstämmer också med de Lärarnas Riksförbund själva förespråkar.

Satsa på lärarassistenter

Vi tycker att lärarnas arbetssituation måste förbättras och vi behöver frigöra mer tid för dem att vara just lärare. Därför borde det vara lättare för skolor att anställa lärarassistenter. Dessa kan hjälpa lärarna i praktiskt och administrativt arbete men också stötta i undervisningen.

För att lösa lärarbristen långsiktigt behöver det finnas möjlighet för lärare att göra karriär och få en bra lön för sitt arbete. Därför satsar vi på tydliga karriärvägar och kompetensutvecklingsmöjligheter för lärare och skolledare, där ambition och skicklighet ges uttryck i bättre lön.

Högkvalitativ och utmanande lärarutbildning centralt

Slutligen behöver vi en bra lärarutbildning och fler vägar in i yrket. En utmanande lärarutbildning av högsta kvalité är grundläggande. Utbildningen behöver därför ses över för att bättre svara upp till de behov skolan har, bland annat med mer praktik. Vi vill även ha en fristående lärarutbildning och stärka initiativ som Teach for Sweden, som rekryterar från andra akademiska yrken än lärare samt bygga ut och bredda KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning).

Att lösa lärarbristen görs inte på en dag. Det är därför Centerpartiet nu satsar på att slopa kravet på lärarlegitimation under fem år. Då hinner vi få in fler lärare i skolan, minska pressen på de nuvarande lärarna och stärka det pedagogiska arbetet i skolan vilket kommer att gynna eleverna – här och nu.

Forrige artikel SKL: Beslut krävs om förlängt arbetsliv SKL: Beslut krävs om förlängt arbetsliv Næste artikel Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism Carlstedt: Kunskapsluckor om våldsbejakande extremism
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).