Nya brott är återfall

RÄTTSVÄSEN. Riksdagen har beslutat utom en ändring i brottsbalken som ska ge en tydligare markering mot återfall i brott.

Återfall i brott ska leda till strängare straff är tanken, men så är inte alltid fallet och det är inte heller klart och tydligt uttryckt i lagen, anser riksdagen i likhet regeringen. I dag finns flera alternativ för domstolarna när en person döms för brott som har begåtts innan ett tidigare straff har verkställts. Till exempel kan domstolen låta den tidigare domen gälla även det nya brottet. Men riksdagen har ändrat lagen och det innebär att domstolen som huvudregel ska döma ut en ny påföljd i de fallen och att ny brottslighet konsekvent ska bedömas som återfall.

De nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli i år.

Forrige artikel Kriminellas ekonomi ska slås ut Næste artikel Riksintresseutredning kvar på departementet