Tufft att klara transportmålet för högerregering

Inblandningskravet spelar fortsatt en avgörande roll, även vid en kraftig elektrifiering av nybilsflottan, är Energimyndighetens besked. Men det går också att knappa in på målnivån via andra åtgärder, visar Trafikanalys. Men hur stora effekterna är, vill inte myndigheten sätta en slutlig bedömning på.  

Vilken väg ska slås in på?<br>
Vilken väg ska slås in på?
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jacob Hederos

Det transportpolitiska klimatmålet att minska utsläppen med 70 procent, från 2010 års nivåer till år 2030, har fått in ytterligare inspel från både Energimyndigheten och Trafikanalys.

I Energimyndighetens analys, som genomfört en kontrollstation av reduktionsplikten, så är läsningen nedslående för de partier som hoppats kunna minska på inblandningskraven i drivmedelsförsäljningen.

Förhoppningen om att ökade ambitioner på EU-nivå, samt ökad elektrifiering över tidigare prognos skulle kunna äta upp en stor del av kakan som reduktionsplikten står för i dag i utsläppskalkylen, har nämligen kommit på skam.

För trots att framför allt fler elbilar än tidigare bedömningar säljs på marknaden, så har flera faktorer ätit upp utsläppsminskningen. Detta gör att Energimyndigheten fortsatt bedömer att reduktionsplikten behöver stanna kvar på nästintill samma planerade nivåer som idag, i bjärt kontrast till de politiska ambitionerna från de tillträdande regeringspartierna.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00