Trygghetsrådet: "fler metoder för att lösa tudelningen måste till"

VÅRBUDGETEN. Regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 står fast. Samtidigt ökar tudelningen mellan utsatta grupper och andra inskrivna på Arbetsförmedlingen. Andra metoder måste till menar Trygghetsrådet.

– Skillnaderna ökar mellan inrikes och utrikes födda. Arbetsmarknaden går starkt men än starkare för personer födda i Sverige. Det är uppenbart att vi behöver göra mer för att människor med låg utbildning ska få det som krävs för att få in en fot på arbetsmarknaden, sade finansminister Magdalena Andersson (S) under tisdagens presentation av vårändringsbudgeten.

Hon nämner beredskapsjobb i staten, extratjänster inom välfärden för personer med kort utbildning och den pågående översynen av de subventionerade anställningarna som åtgärder för att få fler utrikes födda i jobb. 

Målet har fått kritik från oppositionen för att vara orealistiskt och SNS konjunkturråd som i sin rapport i januari menade att målet är "en dålig styråra för arbetsmarknadspolitiken eftersom det fokuserar på en internationell jämförelse som saknar substans". 

När vårbudgeten presenterades under tisdagen var också tongångarna från oppositionspartierna kritiska. För lite fokus på att lösa arbetslösheten menar både Liberalerna och Moderaterna.

– Regeringens största misslyckande är att man inte klarar sitt eget arbetslöshetsmål, sade Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson under partiets pressträff.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson tycker att regeringens prognos är för positiv och jämför under sin pressträff med siffror från Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket.

– Vi ser ingen politik i vårbudgeten som minskar den stora klyftan vi ser mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden, säger Ulf Kristersson. 

Trygghetsrådet: Rörligheten måste öka

Lennart Hedström, VD för Trygghetsrådet, som arbetar med omställningar på arbetsmarknaden för privata tjänstemän, ser flera goda förslag i vårpropositionen men menar att ännu mer behöver göras för att rörligheten på svensk arbetsmarknad ska öka.

– Det är inte rimligt att tro att de som står utanför arbetsmarknaden nu ska ta de lediga jobben. Om alla rör sig ett steg uppåt i värdekedjan kan de som står längst ifrån ta de jobb som är närmast dem kompetensmässigt att klara, säger Hedström till Altinget.

 

Läs hela artikeln på Altinget Arbetsmarknad (Kräver abonnemang, teckna ej bindande provabonnemang här)  

 

Här börjar grafen --

Håll musen över bubblan för att se hur stor anslagsförändringen är.

 

= mer pengar


= mindre pengar

Grafik: Ola Hjalmarsson

 

--Här slutar grafen

,

Forrige artikel ”Flytta myndigheter till storstan” ”Flytta myndigheter till storstan” Næste artikel Här vill regeringen lägga statens pengar Här vill regeringen lägga statens pengar