Tre kommuner nobbade äldremiljarden

BEMANNING. Tre kommuner använde inte en enda krona av regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, visar Socialstyrelsens uppföljning.

Höganäs, Mölndal och Malung-Sälen. Det är de tre av landets kommuner som valde att inte utnyttja regeringens så kallade äldremiljard år 2015. Det vill säga de totalt 995 miljoner kronor som skulle gå till att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen.

Hela 82 procent av anslaget gick åt, summerar Socialstyrelsen i sin uppföljning av det statliga bidraget. En del kommuner utnyttjade hela sin pott, andra utnyttjade endast en delsumma. Flera kommuner har påpekat att det var ont om tid att söka stödet, vilket påverkade möjligheterna att hinna rekrytera personal.

Stödet har använts för att anställa bland annat vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och dietister, men undersköterskor dominerar (se tabell). 145 av kommunerna har svarat i enkäten till Socialstyrelsen att stödet har använts till att öka sysselsättningsgraden för "minst någon personal". 106 kommuner har inte använt stödet till detta.

 

Yrkeskategori Andel årsarbetare Andel i %
Undersköterskor 3054 61
Vårdbiträden 1108 22
Sjuksköterskor 303 6
Arbetsterapeuter 85 2
Fysioterapeuter 70 1
Dietister 4 0
Arbetsledare på verksamhetsnivå 204 4
Övriga 142 3
Totalt 4971 100

Forrige artikel Regeringen vill stoppa distanshandel med alkohol Næste artikel Maskerad bråkmakare riskerar fängelse